Khoa Toán-Tin
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu Tạp chí khoa học giáo dục số 25 (59)
Tạp chí khoa học giáo dục số 25 (59) PDF. In Email
Thứ bảy, 12 Tháng 2 2011 18:11

Mục lục bài báo của giảng viên khoa Toán-Tin trên Tạp chí khoa học giáo dục số 25 (59) trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1/2011:

STT

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Lê Thị Hoài Châu

Dạy học thống kê ở trường phổ thông và vấn đề nâng cao năng lực hiểu biết toán cho học sinh

68