Khoa Toán-Tin
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 2003-2008
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 2003-2008 PDF. In Email
Thứ sáu, 18 Tháng 2 2011 11:01

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học (đã hoàn thành) từ năm 2003 đến năm 2008 của các giảng viên Khoa Toán-Tin:

  • Cấp Bộ

STT

Tên đề tài

Mã số

Năm thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

1

Sách giáo khoa hình học thí điểm ở trường trung học phổ thông nhìn từ quan điểm khoa học luận và didactic

B.2003.23.47

2003-2005

Lê Thị Hoài Châu

2

Về một lớp các nhóm con MD5 đại số và không gian phân lá tạo bởi các K-quỹ đạo chiều cực đại của các MD5 nhóm tương ứng B.2005.23.70 2005-2007 Lê Anh Vũ
  • Cấp cơ sở
STT Tên đề tài Mã số Năm thực hiện Chủ nhiệm đề tài
1 Phân hoạch xích đối xứng tập tất cả các tập con của tập n phần tử và phân hoạch xích tăng tập các tập con hữu hạn của tập số tự nhiên CS.2003.23.35 2003-2004 Trần Huyên
2 Phát triển và hỗ trợ tiếng Việt cho hệ chế bản TeX CS.2003.23.36 2003-2004 Hàn Thế Thành

3

Không gian phân lá tạo bởi các K-quỹ tạo chiều cực đại của một nhóm Lie giải được 5 chiều CS.2004.23.54 2004-2005 Lê Anh Vũ

4

Bài toán biên cho phương trình vi phân hàm với điều kiện biên dạng hàm CS.2004.23.55 2004-2005 Nguyễn Anh Tuấn

5

Tính conpắc liên thông của tập nghiệm phương trình vi tích phân trong không gian Banach CS.2004.23.56 2004-2005 Lê Hoàn Hoá

6

Nghiệm dương của một số lớp phương trình vi phân CS.2004.23.57 2004-2005 Nguyễn Bích Huy

7

Cấu trúc bóng các tập hợp trong Poset các tập con hữu hạn của tập số tự nhiên CS.2004.23.58 2004-2005 Trần Huyên
8 Định lý FarKas mở rộng cho hệ có chứa ràng buộc lồi đảo và ứng dụng CS.2005.23.77 2005-2006 Nguyễn Định

9

Phân hoạch xích đối xứng poset các tập nhân CS.2007.19.03 2007-2008 Trần Huyên

10

Độ đo-Tích phân và Dung lượng CS.2007.19.04 2007-2008 Đậu Thế Cấp

11

Các MD5-đại số với Ideal dẫn suất 4 chiều giao hoán và K-biểu diễn của các MD5-nhóm liên thông tương ứng CS.2007.19.05 2007-2008 Lê Anh Vũ
12 Khảo sát tính ổn định của các hệ tuyến tính CS.2007.19.07 2007-2008 Bùi Thế Anh