Khoa Toán-Tin
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu Truy cập kho cơ sở dữ liệu điện tử Math SciNet trong năm 2011
Truy cập kho cơ sở dữ liệu điện tử Math SciNet trong năm 2011 PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 18:35

Để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, khoa Toán-Tin đã trả phí sử dụng kho cơ sở dữ liệu trực tuyến Math SciNet trong năm 2011:

http://www.ams.org/mathscinet/search.html

Để thuận tiện cho việc truy cập, địa chỉ web nói trên sẽ được đặt trong mục "Liên kết site" của trang web khoa Toán-Tin.

Lưu ý: Chỉ những máy tính có IP của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh mới được quyền truy cập kho cơ sở dữ liệu này (ví dụ: máy tính của giảng viên trong văn phòng khoa).