Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Sinh Viên Đào Tạo Thạc Sĩ Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục
Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 29 Mars 2010 02:59

qlgdI.  Mục Tiêu Đào Tạo
1. Mục tiêu chung
-Đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng viên và chuyên viên có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu công tác ở các cơ quan giáo dục và trường học của Việt Nam.-Trang bị phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu và một số vấn đề hiện đại, cập nhật về Giáo dục và Quản lý giáo dục trên bình diện thế giới và Việt Nam.-Nâng cao khả năng thực hành, vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong QLGD và trường học. Đào tạo Thạc sĩ khoa học ngành quản lý giáo dục nhằm chuẩn bị những cán bộ QLGD, Giảng viên và nhân viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết để đảm nhận các công việc sau:-Làm cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp, các ngành và các trường học. -Quản lý chuyên môn, hành chính, nhân sự  tại các trường, các cơ sở giáo dục, Sở và Phòng, Ban Giáo dục - Đào tạo.- Làm công tác giảng dạy khoa học quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên quản lý giáo dục trong và ngoài ngành GD-ĐT của cả nước.- Nghiên cứu khoa học quản lý và quản lý giáo dục ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược quản lý xã hội nói chung và phát triển giáo dục nói riêng.- Tiếp tục học tập, nghiên cứu theo hệ thống đào tạo tiến sĩ về khoa học giáo dục chuyên ngành quản lý giáo dục.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1.Kiến thức
Trang bị cho học viên hệ thống tri thức khoa học cơ bản, hiện đại và thiết thực về khoa học quản lý giáo dục, quản lý trường học và các lĩnh vực khoa học có liên quan trực tiếp tới hoạt động nghiệp vụ của người cán bộ, nhân viên quản lý giáo dục và quản lý trường học.
2.2.Kỹ năng
Định hướng cho học viên rèn luyện, củng cố, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho hoạt động quản lý và nghiên cứu ở các trường học và cơ sở giáo dục. Phát triển năng lực tự học, nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục và trường học cho người học.
2.3. Thái độ
Đồng thời với việc tiếp thu tri thức, hình thành kỹ năng, nghiệp vụ, người học được rèn luyện, giáo dục để phát triển những phẩm chất nhân cách phù hợp với yêu cầu của người cán bộ, giảng viên và chuyên viên quản lý giáo dục và trường học.
 

II.  Loại hình và quy mô đào tạo      
1. Đào tạo sau đại học hệ chính quy, thời gian đào tạo 2 năm
2. Quy mô đào tạo: mỗi năm tuyển sinh 50 học viên hệ chính quy.

III. Khối lượng kiến thức toàn khóa:  55 tín chỉ.

IV. Đối tượng tuyển sinh:
-Theo Quy chế đào tạo Sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-Môn thi tuyển sinh đầu vào:
Môn cơ bản: Lô gíc học
Môn cơ sở: Giáo dục học đại cương
Môn  điều kiện: Ngoại ngữ  

V. Quy trình đào tạo:
Thời gian đào tạo 2 năm được chia thành 4 học kỳ với đầy đủ các học phần theo chương trình đào tạo. Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi, kiểm tra.

VI. Điều kiện tốt nghiệp:
Các học viên được xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ Quản lý Giáo dục nếu có đủ các điều kiện sau:-Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, học viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;-Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình, không còn tín chỉ bị điểm dưới 5;-Đã bảo vệ luận văn đạt yêu cầu trở lên.-Các yêu cầu khác của Bộ GD-ĐT và Trường ĐHSP TP. HCM

VII. Thang điểm:  Theo thang điểm 10

VIII. Nội dung chương trình:
Chương trình gồm 55 tín chỉ
1. Khối kiến thức chung :                        12 tín chỉ,
2. Khối kiến thức chuyên môn:               33 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:      21 tín chỉ
- Khối kiến thức tự chọn :                           12 tín chỉ
3. Khối kiến thức nghiệp vụ:                  10 tín chỉ
- Luận tốt nghiệp 
Danh mục các học phần

Mã số môn học Tên môn học Thời lượng
Phần chữ Phần số Tổng số
tín chỉ
Những môn chung:  12 tín chỉ
QLNN 501 Ngoại ngữ 7
QLTH 502 Triết học 5
Những môn học bắt buộc
(Các môn cơ sở và chuyên ngành):
21 tín chỉ
QLLL 503 Lý luận dạy học hiện đại 3
QLTL 504 Tâm lý học Quản lý 3
QLGD 505 Khoa học quản lý giáo dục
và trường học
3
QLPP 506 Phương pháp NCKH QLGD 3
QLNL 507 Quản lý nguồn nhân lực
trong giáo dục
3
QLCT 518 Phát triển chương trình học 3
QLSP 509 Quản lý các hoạt động sư phạm 3
Các môn tự chọn (chọn 4 trong 10 môn):  12 tín chỉ/27
QLKT 510 Kinh tế học giáo dục 3
QLXH 511 Xã hội học giáo dục 3
QLGD 512 Tâm lý học Giao tiếp 3
QLHN 513 Tâm lý học người trưởng thành 3
QLTD 514 Quản lý dự án phát
triển GD
3
QLXT 515 Xu thế phát triển giáo dục 3
QLDA 516 Tham vấn học đường 3
QLGG 517 Giáo dục lại 3
QLGT 518 Kiểm định chất lượng GD 3
Luận văn tốt nghiệp 10
Tổng cộng 55
 

Đào Tạo Cử Nhân

Mục Tiêu Đào Tạo

tlgd3Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân sư phạm tâm lý học – giáo dục học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy, nghiên cứu tâm lý học – giáo dục học và tư vấn tâm lý giáo dục tại các trường học, các trung tâm, hoặc làm...

Đào Tạo Thạc Sĩ

Chiêu sinh lớp hoàn chỉnh kiến thức quản lý giáo dục học năm 2017

Nhằm tạo điều kiện cho những người có nhu cầu (học viên đã tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo không thuộc ngành Quản lý giáo dục) thi vào chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục. Thông báo chi tiết xem bên giới. ...
 

 Học Thuật 

Học qua vấn đề và dự án - Cũ mà mới


  - Dương Trọng Tấn- Học thông qua làm ở Phần Lan. Xu hướng sử dụng ngày càng nhiều phương pháp học qua vấn...

Tự do khám phá, nhận thức, trải nghiệm: Câu chuyện của giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam hoàn toàn có thể đào tạo được những học sinh thông minh, xuất sắc, trí tuệ. Nhưng có lẽ phải...
 

 Lượng Truy Cập