Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Xem Điểm Thi

Câu hỏi: V/v: Xem diem thi

Em muốn hỏi xem điểm thi học phần khoa giáo dục mầm non hệ vừa học vừa làm xem ở trang web nào?

Trả lời:

Hệ tại chức chưa thể cập nhật điểm lên website.