Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Tài liệu học Visual Basic.Net_Tiếng việt PDF. In Email
Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 07:39

Tài liệu hướng dẫn khá chi tiết (step by step) rất dễ học và làm theo. Trong tài liệu sử dụng VS2005 để demo và hướng dẫn.
Nội dung tài liệu như sau:
1_chuong 1_mo va chay mot chuong trinh vb.net
2_chuong 2_Viet chuong trinh vb.net dau tay
3_chuong 3_lam viec voi cac dieu khien tren TOOLBOX
4_chuong 4_lam viec voi cac Menu va hop thoai
5_chuong 5_Bien va toan tu trong VS.NET
6_chuong 6_Su dung cac phat bieu cau truc ra quyet dinh
7_chuong 7_su dung phat bieu lap va bo dinh thoi
8_chuong 8_Go loi (Debug) trong chuong trinh VB.NET
9_chuong 9_Bay loi va su dung cau truc xu ly loi
10_chuong 10_Su dung cac MODULE (don the) va thu tuc (Procedure)
11_chuong 11_su dung mang va tap hop (Collection)
12_chuong 12_Kham pha cach xu ly file TEXT va chuoi
13_chuong 13_Tu dong hoa trong ung dung Microsoft va quan ly tien trinh
14_chuong 14_Phan phoi va dong goi ung dung Visual Basic.NET
15_chuong 15_Quan ly Windows Forms
16_chuong 16_Xu ly do hoa va cac hieu ung anh dong
17_chuong 17_Ke thua form va tao cac lop co so
18_chuong 18_Lam viec voi may in
19_chuong 19_Lam quen voi ADO.NET
20_chuong 20_Trinh dien du lieu su dung dieu khien DataGrid
Examples

Link download: Click here to download
Pass: phat_d.megasharesvn.com

Chúc các bạn thành công!

 


 Login