Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Cấp Bằng Tốt Nghiệp

Câu hỏi: V/v Cấp bằng Tốt Nghiệp (Tran Thi Nguyet, 00:31' 29/10/09)  

Thua Thay!Em la lop Hoa he lien thong cua Binh Phuoc .Chung em da TN tu hom 29-8-2009 nhung den nay chua duoc cap bang . De bo sung vao ho so cho dot xet nang luong cua thang 11 nay nen chung em rat mong truong tao dieu kien giup do cap bang som cho chung em .Hom truoc em co doc o muc nay thay phong dao tao tra loi " sau khi co diem khoang 1 thang la nha truong cap bang" nhung den chung em van chua duoc cap .Chung em rat mong phong dao tao phoi hop cung khoa Hoa cap bang kip thoi cho chung em .Em xin cam on
Trả lời:

Vui lòng liên hệ thầy Hiến 0989 975 418 để được giúp đỡ. (Administrator)