Khoa Toán-Tin
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Một lớp bài toán biên cho phương trình vi phân hàm bậc cao với điều kiện biên dạng hàm"
Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Một lớp bài toán biên cho phương trình vi phân hàm bậc cao với điều kiện biên dạng hàm" PDF. In Email
Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 18:45

Tên đề tài: "Một lớp bài toán biên cho phương trình vi phân hàm bậc cao với điều kiện biên dạng hàm"

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn

Thời gian: 15h30, thứ 4, ngày 6/4/2011

Địa điểm: Phòng C1009