Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS- MẪU BÌA PDF. In Email
Thứ tư, 13 Tháng 4 2011 07:30

(Mẫu số 7)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH GIÁO SƯ /PHÓ GIÁO SƯ

TẬP 1 / 2

Họ và tên:

Đối tượng: Giảng viên / Giảng viên thỉnh giảng

 

Ngành đăng ký xét .......................................; Chuyên ngành đăng ký xét: ..................

Cơ quan công tác:  .... ......................................................................................................

Số điện thoại khi cần liên hệ:  ............................................ ................................

Đề nghị xét tại Hội đồng Chức danh giáo sư Cơ sở của đơn vị: ....................................................................................................................................

Đề nghị xét tại Hội đồng Chức danh giáo sư Hội đồng Ngành, liên ngành: ..........................................................................................................................................

 

Năm 2010

 

(Mẫu số 7 là Trang bìa cả tập 1 và tập 2 của Bộ hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS)

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 691 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Hai 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5