Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Danh mục hội nghị, hội thảo năm 2011 PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 04:14
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO NĂM 2011

(Kèm theo công văn số 569/ĐHSP-KHCN&TCKH, ngày 05 tháng 4 năm 2010 của
Hiệu trưởng Trường ĐHSP Tp.HCM)

 

Stt

Nội dung

Đơn vị

Kinh phí

Thời gian

Cấp

Ghi chú

1.

Hội thảo khoa học quốc tế "Những lằn ranh văn học"

Khoa Ngữ văn

120 tr.

12-2011

Quốc tế

Đại biểu trong và ngoài nước

2.

Khai thác trang thiết bị dạy học hiện đại ở các trường phổ thông

Viện NC Giáo dục

50 tr.

05-2011

Quốc gia

Đại biểu toàn quốc

3.

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong học chế tín chỉ

Viện NC Giáo dục

50 tr.

10-2011

Quốc gia

Đại biểu toàn quốc

4.

Hội nghị NCKH của SV Ngữ văn các trường ĐH, CĐ phía Nam

Khoa Ngữ văn

15 tr.

11-2011

Khu vực

Đại biểu khu vực phía Nam

5.

Hội nghị SV NCKH cấp Trường

P.KHCN&TCKH

80 tr.

05-2011

Trường

Toàn Trường

6.

Hội nghị SV NCKH

Khoa Địa lý

5 tr.

04-2011

Khoa

Toàn Khoa

7.

Hội nghị SV NCKH

Khoa Sinh học

6 tr.

04-2011

Khoa

Toàn Khoa

8.

Hội nghị SV NCKH

Khoa Hoá học

6 tr.

04-2011

Khoa

Toàn Khoa

9.

Hội nghị SV NCKH

Khoa tiếng Trung

5 tr.

04-2011

Khoa

Toàn Khoa

10.

Hội nghị SV NCKH

Khoa Tâm lí GD

6 tr.

04-2011

Khoa

Toàn Khoa

11.

Hội nghị SV NCKH

Khoa Vật lý

6 tr.

04-2011

Khoa

Toàn Khoa

12.

Hội nghị SV NCKH

K. Công nghệ TT

5 tr.

04-2011

Khoa

Toàn Khoa

13.

Hội nghị SV NCKH

Khoa Toán - Tin

7 tr.

04-2011

Khoa

Toàn Khoa

14.

Hội nghị SV NCKH

K. GD Mầm non

6 tr.

04-2011

Khoa

Toàn Khoa

15.

Hội nghị SV NCKH

K. GD Đặc biệt

5 tr.

04-2011

Khoa

Toàn Khoa

16.

Hội nghị SV NCKH

K. GD Thể chất

5 tr.

04-2011

Khoa

Toàn Khoa

17.

Hội nghị SV NCKH

K. GD Tiểu học

6 tr.

04-2011

Khoa

Toàn Khoa

18.

Hội nghị SV NCKH

BM. Tiếng Nhật

4 tr.

04-2011

Khoa

Toàn BM.

19.

Hội thảo khoa học học viên Sau đại học năm 2011

Phòng Sau ĐH

26 tr.

12-2011

Trường

Các khoa đào tạo SĐH và học viên, NCS

20.

Hội nghị độc giả Thư viện

Thư viện

15 tr.

04-2011

Trường

Toàn Trường

21.

Hội nghị nghiên cứu khoa học và đổi mới phương pháp dạy học

K. Hoá học

15 tr.

03-2011

Khoa

Toàn Khoa

22.

Hội thảo khoa học của cán bộ, giảng viên

K. Sinh học

10 tr.

06-2011

Khoa

Toàn Khoa

23.

Xêmina của các Tổ bộ môn

Khoa Địa lý

6 tr.

08-2011

Khoa

Toàn Khoa

24.

Hội thảo KH cán bộ: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong dạy học Địa lý theo chế độ tín chỉ ở các trường ĐH và CĐ

Khoa Địa lý

10 tr.

11-2011

Khoa

Toàn Khoa

25.

Hội thảo Đổi mới phương thức tổ chức dạy học và đánh gia môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN

K. GD Chính trị

6 tr.

07-2011

Khoa

Toàn Khoa

26.

Hội thảo đổi mới phương pháp học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ của trường

K. GD Mầm non

10 tr.

10-2011

Khoa

Toàn Khoa

27.

Đẩy mạnh việc hướng dẫn giáo sinh NCKH nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn học

K. GD Tiểu học

8 tr.

12-2011

Khoa

Toàn Khoa

28.

Hội nghị nghiên cứu khoa học và đổi mới phương pháp dạy học

K. Vật lý

10 tr.

05-2011

Khoa

Toàn Khoa

29.

Hội thảo khoa học của cán bộ giảng viên

K. Tiếng Trung

9 tr.

12/2011

Khoa

Toàn Khoa

30.

Hội thảo khoa học của các Tổ bộ môn

K. tiếng Nga

6 tr.

08/2011

Khoa

Toàn Khoa

31.

Hội thảo khoa học của cán bộ, giảng viên

K. tiếng Nga

8 tr.

10-2011

Khoa

Toàn Khoa

32.

Đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên phù hợp với chương trình đào tạo theo tín chỉ

Tổ Ngoại ngữ

10 tr.

06-2011

Tổ

Toàn Tổ

 

TỔNG CỘNG

535 tr.

 

 

LẬP BẢNG

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Vĩnh Khương PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 541 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5