Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Danh mục hội nghị, hội thảo năm 2007 PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 4 2010 02:26
DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐĂNG KÍ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 2007
(Cập nhật ngày 13/02/2006)

Đề nghị các đơn vị kiểm tra, xác nhận và bổ sung một số thông tin cho kế hoạch Hội nghị/Hội thảo năm 2007. Vui lòng cho ý kiến bằng văn bản trước ngày 29.01.2007.
STT Nội dung Đơn vị Kinh phí (triệu đồng) Thời gian Cấp Ghi chú, đề nghị
1 Phát triển giáo dục so sánh ở Việt Nam TTNC & Giao lưu văn hoá 35 05-2007 Quốc tế
2 Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho các trường sư phạm Việt Nam TTNC GDĐH & TT ĐG&KĐCL GD 40 06-2007 Quốc gia Không trùng với đề tài
3 Chương trình, Sách giáo khoa và vấn đề kiểm tra đánh giá ở lớp 10 phân ban sau 1 năm thực hiện TTNC GD Phổ thông và TT ĐG&KĐCL GD 50 09-2007 Quốc gia
4 Hiệu quả của hoạt động ngoại khoá đối với học sinh THPT TT ĐG&KĐCL Giáo dục 30 02-2007 Vùng
5 Trường thực hành với đào tạo nghiệp vụ của các trường sư phạm TTNC Phát triển NVSP 40 03-2007 Quốc gia Ngày 21.12.06 đã phê duyệt tạm ứng.
6 Trường Didactic toán học Việt - Pháp Toán - Tin học 30.5 03-2007 Cấp quốc gia Đề nghị làm chi tiết
7 Trường Xuân quốc tế C.U.D. về Tối ưu hoá và Toán ứng dụng Toán - Tin học 14 03-2007 Cấp quốc gia
8 Đổi mới phương thức tổ chức dạy học và đánh giá các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa GD Chính trị 15 03-2007 Cấp Trường
9 Hội nghị sinh viên NCKH Khoa GD Chính trị 6 05-2007 Cấp Khoa
10 Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá môn Địa lí ở bậc đại học Khoa Địa lí 20 11-2007 Cấp Trường
11 Sinh viên Địa lí và phương pháp học tập ở đại học Khoa Địa lí 6 06-2007 Cấp Khoa
12 Hội nghị sinh viên NCKH Bộ môn GDĐB 6 05-2007 Cấp Khoa Đã bổ sung kế hoạch chi tiết
13 Hội nghị định hướng về phương pháp NCKH trong sinh viên Khoa Pháp văn 2 06-2007 Cấp Khoa
14 Hội thảo điều chỉnh, bổ sung chương trình, giáo trình SĐH Khoa Pháp văn 2 01-2007
15 Hội nghị Khoa học Khoa, Tổ bộ môn Khoa Nga văn 15 04-2007 Cấp Khoa
16 Sinh hoạt chuyên môn, họp HĐKH&ĐT cả năm Khoa Nga văn 3.3 cả năm 2007
17 Hội thảo Khoa học thường niên khoa Tâm lí Giáo dục Khoa TLGD 8 04-2007
18 Nghiên cứu và chẩn đoán trẻ em tiểu học có khó khăn trong học tập Khoa TLGD 24.9 05-2007 Cấp Quốc tế Tạm ứng ngày 16.01.07
19 Hội nghị sinh viên NCKH Khoa TLGD 6 03-2007 Cấp Khoa
20 Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Vật lí 6 04-2007
21 Hội thảo khoa học toàn khoa Khoa Vật lí 12 05-2007
22 Ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo giáo viên tiểu học và dạy học ở bậc Tiểu học Khoa GD Tiểu học 15 04-2007 Cấp Khoa Đã bổ sung kế hoạch chi tiết, kinh phí tăng 5 triệu
23 Nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ không chuyên tại Trường ĐHSP Tp.HCM Tổ Ngoại ngữ 8 07-2007 Cấp Tổ
24 Liên kết sinh viên khoa Ngữ văn và Đại học Paris 7 Khoa Ngữ văn Đề nghị bổ sung kế hoạch chi tiết
25 Việt Nam học : nhìn lại và đi tới Khoa Ngữ văn Cấp Quốc tế Đề nghị bổ sung kế hoạch chi tiết
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 784 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Hai 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5