Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Danh mục hội nghị, hội thảo năm 2008 PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 4 2010 02:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM


DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO NĂM 2008
(Theo Quyết định số  322  /QĐ-ĐHSP-KHCN&SĐH ngày 04/04/2008 của Hiệu trưởng
Trường ĐHSP Tp.HCM.)
STT Nội dung Đơn vị Kinh phí (triệu đồng) Thời gian Cấp
1 Đào tạo liên thông trong các trường đại học Viện NCGD 50 10-2008 Quốc gia
2 Đào tạo trực tuyến tại các trường đại học Viện NCGD 50 11-2008 Quốc gia
3 Đổi mới quản lí đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Viện NCGD 60 03-2008 Quốc tế
4 Tổ chức thực tập sư phạm của các trường sư phạm Viện NCGD 45 04-2008 Quốc gia
5 Vai trò của Hiệp hội Đảm bảo và Kiểm định chất lượng trong hệ thống giáo dục Việt Nam Viện NCGD 50 08-2008 Quốc tế
6 Việt Nam học : nhìn lại và đi tới Khoa Ngữ văn 50 12-2008 Quốc tế
7 Hội thảo tập huấn Didactic Địa lí (xêmina 1) Khoa Địa lí 25 03-2008 Khoa
8 Hội thảo tập huấn Didactic Địa lí (xêmina 2) Khoa Địa lí 25 09-2008 Khoa
9 Hội nghị SVNCKH : Địa lí tự nhiên và đời sống Khoa Địa lí 6 05-2008 Khoa
10 Hội nghị Khoa học của sinh viên cấp Trường P.KHCN&SĐH 60 06-2008 Trường
11 Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học từ năm 2003 - 2008 Khoa Toán - Tin học 10 05-2008 Khoa
12 Hội thảo Việt - Nhật về giáo dục hoà nhập GD ĐB 30 08-2008 Quốc tế
13 Hội nghị SV NCKH GD ĐB 6 05-2008 Khoa
14 Tiếng Nga và Văn học : Các vấn đề dạy học trong điều kiện ngoài môi trường tiếng Khoa Tiếng Nga 20 11-2007 Trường
15 Hội nghị khoa học tổ bộ môn Khoa Tiếng Nga 10 04-2008 Khoa
16 Hội nghị khoa học cấp khoa nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập Khoa Tiếng Nga 10 05-2008 Khoa
17 Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Tiếng Nga 6 04-2008 Khoa
18 Hội thảo về dạy học văn học thiếu nhi Khoa GDMN 50 05-2008 Trường
19 Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Hoá học 8 04-2008 Khoa
20 Hội thảo khoa học cán bộ thường niên: Nâng cao hiệu quả đào tạo và NCKH Khoa Hoá học 10 04-2008 Khoa
21 Bàn về các biện pháp giúp công tác thanh tra đào tạo trong trường đại học phát triển hiệu quả Phòng TTĐT 10 04-2008 Trường
22 Hội nghị SVNCKH : Những vấn đề về giáo dục tiểu học Khoa GD Tiểu học 8 05-2008 Khoa
23 Nghiên cứu các yếu tố đất nước học trong giáo trình Tout và bien! Khoa Tiếng Pháp 3.2 07-2008 Khoa
24 Đổi mới phương thức đánh giá các môn khoa học Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa GD Chính trị 10 07-2008 Trường
25 Hội thảo Sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa GD Chính trị 6 05-2008 Khoa
26 Xây dựng và hoàn thiện chương trình chi tiết cho hệ cử nhân ngoài Sư phạm Khoa Trung văn 9 04-2008 Khoa
27 Phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX - 100 năm nhìn lại Khoa Lịch sử 20 11-2008 Khu vực
28 Chương trình và sách giáo khoa THPT môn Lịch sử - Thực trạng và giải pháp Khoa Lịch sử 15 06-2008 Khu vực
29 Hội nghị SV NCKH Khoa Lịch sử 8 04-2008 Khoa
30 Hội nghị khoa học cấp Khoa Khoa Sinh học 6.8 04-2008 Khoa
31 Bàn về vấn đề giảng dạy ngoại ngữ không chuyên trong Trường ĐHSP Tp.HCM. Tổ ngoại ngữ không chuyên 10 07-2008 Trường
Tổng số 31 Hội nghị, Hội thảo 687.00 tr.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG      
PHÓ HIỆU TRƯỞNG     

(đã ký)     

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 852 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Hai 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5