Khoa Toán-Tin
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ số 27 (61)
Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ số 27 (61) PDF. In Email
Thứ sáu, 29 Tháng 4 2011 18:33

Mục lục các bài báo của giảng viên Khoa Toán-Tin trên Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ số 27 (61) trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4/2011:

STT

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Lê Hoàn Hoá, Nguyễn Ngọc Trọng

Tính Rδ của tập nghiệm mạnh phương trình vi tích phân volterra đối số lệch phi tuyến loại hyperbolic

1

2

Trần Huyên

Thuật toán tìm cơ sở của giao và tổng hai modun con trong modun tự do hữu hạn sinh trên vành chính

24

3

Nguyễn Thị Nga, Alain Birebent

Nghiên cứu didactique về sự mô hình hoá các hiện tượng tuần hoàn

30

4

Nguyễn Chí Long

Bổ đề Farkas và ứng dụng trong thị trường tài chính

41

5

Lê Thái Bảo Thiên Trung

Dạy và học khái niệm giới hạn hàm số ở trường Trung học phổ thông

62