Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ 2011 PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 05 Mai 2011 04:39

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KHOA TOÁN – TIN HỌC

***                               TP. Hồ Chí Minh, ngày  4  tháng 05 năm 2011

Số: 12 / HD-ĐTN

HƯỚNG DẪN

Bình chọn Đoàn viên ưu tú 2011

Nhằm hướng dẫn chi Đoàn thực hiện bình chọn Đoàn viên ưu tú để giới thiệu học lớp cảm tình và giới thiệu sang kết nạp Đảng. BCH Đoàn khoa đề ra một số nội dung hướng dẫn như sau:

 

  1. I. Bình chọn Đoàn viên ưu tú:
    1. 1. Đối tượng: Đoàn viên xuất sắc do Ban chấp hành Đoàn khoa công nhận.
    2. 2. Tiêu chí bình chọn:

Mỗi đoàn viên xuất sắc được xét dựa vào một trong hai lĩnh vực sau và đảm bảo các tiêu chí bình chọn.

  1. a. Đối với lĩnh vực học tập, phong trào:

-       Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 từ 7.0 trở lên (bắt buộc).

-       Tham gia các phong trào học thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao các cấp. Cụ thể là một trong những nội dung sau:

+     Tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên.

+     Tham gia các kỳ thi olympic, các giải thưởng trong nước và quốc tế.

+     Tham gia và đạt giải các cuộc thi học thuật, văn nghệ, thể dục thể thao cấp khoa trở lên.

+     Là sinh viên 5 tốt năm học 2009-2010.

  1. b. Đối với lĩnh vực hoạt động:

-       Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2009 – 2010 từ 6.5 trở lên (bắt buộc).

-       Tham gia trên 2 lần thi trực tuyến hội thi về tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Tầm nhìn xuyên thế kỉ cấp thành.

-       Khen thưởng các cấp trong năm học 2010 – 2011.

-       Tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện từ 6/2010 đến 5/2011 (tham gia tối thiểu 3 hoạt động tình nguyện).

-       Đạt một trong những nội dung sau:

+     Là người tổ chức các hoạt động phong trào cho đoàn viên, sinh viên, học sinh có hiệu quả.

+     Có uy tín, được chi đoàn tín nhiệm và Chi đoàn được xếp loại mạnh.

  1. 3. Các bước tiến hành:

-       Bước 1: Chi đoàn thực hiện và gửi Đoàn khoa hồ sơ sau:

+     Danh sách đoàn viên xuất sắc đạt các tiêu chí bình chọn của 1 trong 2 lĩnh vực trên.

+     Bài cảm nhận về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bài viết cần thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên đối với Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+     Lí lịch chính trị của bản thân và gia đình của đoàn viên xuất sắc.

Lưu ý: Những đoàn viên được công nhận là đoàn viên ưu tú năm học 2009 – 2010 và phân tích chất lượng đoàn viên năm học 2010 - 2011 là xuất sắc thì không viết bài cảm nhận. Những đối tượng còn lại đều phải viết bài cảm nhận.

-       Bước 2: Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở, chú ý về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên xuất sắc.

-       Bước 3: Trên cơ sở đánh giá nhận thức về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua bài viết, ý kiến sơ bộ của cấp uỷ cơ sở về lịch sử chính trị của đoàn viên xuất sắc, Ban chấp hành Đoàn cơ sở họp xét và bình chọn đoàn viên ưu tú.

-       Bước 4: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tổng hợp danh sách bình chọn và công văn đề nghị công nhận Đoàn viên ưu tú của cơ sở.

Danh sách gồm có :

+     Tổng hợp danh sách trích ngang đoàn viên ưu tú.

+     Lí lịch chính trị sơ bộ;

+     Bài cảm nhận;

+     Công văn đề nghị công nhận Đoàn viên ưu tú.

 

  1. II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

-         Hạn chót BCH Chi Đoàn nộp hồ sơ cho BCH Đoàn khoa vào 11h sáng ngày 9/5/2011.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Kiều Phát

CÁC BẠN DOWNLOAD TỆP ĐÍNH KÈM ĐỂ LẤY MẪU LÝ LỊCH VÀ NỘI DUNG HƯỚNG DẪN


 


 Login