Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Danh sách Đoàn viên ưu tú 2010-2011 PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 16 Mai 2011 21:50

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH - TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH KHOA TOÁN - TIN HỌC

***                TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng 4  năm 2011

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NĂM 2011

STT

- Họ và tên

- Quê quán

- Nơi ở hiện nay

Ngày tháng

năm sinh

Dân tộc

Tôn giáo

- Ngày vào Đoàn

- Nơi đang sinh hoạt Đoàn

Trình độ

Chức vụ, đơn vị công tác

Tóm tắt quá trình

phấn đấu

Nam

Nữ

- Học vấn

- CMNV

- LLCT

Ngoại  ngữ

Tin học

1

Nguyễn Kiều Phát

3/9/89


Kinh

Không

26/3/2003

Tin 4VT

12/12

CNSP Tin học

Sơ cấp


MCSA

Bí thư đoàn khoa Toán Tin

Đối tượng Đảng

2

Trần Ngọc Mai Chi


18/11/89

Kinh

Không

26/3/2003

Tin 4VT

12/12

CNSP Tin học

Sơ cấp


Họa viên kiến trúc

Đoàn viên

Đối tượng Đảng

3

Trần Thị Thùy Dung


17/5/89

Kinh

Không

3/2/2004

Tin 3C

12/12

CNSP Tin học

Sơ cấp


Photoshop

UVBCH Đoàn khoa

Đối tượng Đảng

4

Trương Tấn Khoa

1/1/89


Kinh

Không

26/3/2004

Tin 3C

12/12

CNSP Tin học

Sơ cấp
Đối tượng Đảng

5

Nguyễn Hoàng Thị Mỹ Nhung


4/10/88

Kinh

Phật

15/8/2002

Tin 4VT

12/12

CNSP Tin học

Sơ cấpUVBCH Liên chi Hội khoa Toán – Tin

Đối tượng Đảng

6

Cao Lê Thị Hoài


26/09/88

Kinh

Phật

2003

Chi Đoàn Tin 4VT

12/12

CNSP Tin học

Sơ CấpPhó Bi thư Chi Đoàn

Đối tượng Đảng

7

Châu Thị Huỳnh


19/12/87

Kinh

Không

2004

Chi Đoàn Tin 4VT

12/12

CNSP Tin học

Sơ CấpChi Hội phó

Đối tượng Đảng

8

Trần Thị Như Ý

2003

Chi Đoàn Tin 4VT

12/12

CNSP Tin học

Sơ Cấp
Đối tượng Đảng

9

Trần Hạnh Tường Vy


2/10/90

Kinh

Không

30/4/2005

Chi đoàn Toán 3B

12/12
Đối tưởng Đảng

10

Trương Dương Diễm Uyên

Chi đoàn Toán 3B

Đối tượng Đảng

11

Nguyễn Thị Quỳnh


27/5/89

Kinh

Không

- 22/12

- Chi đoàn Toán 4VT – Khoa Toán – Tin học

- 12/12- Bí thư chi đoàn


12

Trần Huỳnh Anh


9/1/89

Kinh

Không

- 26/3/2003

- Chi đoàn Toán 4VT – Khoa Toán – Tin học

- Đại học

- B Anh văn

- A

- Đoàn viên


13

Đặng Thị Thùy Dung


14/2/89

Kinh

Không

- 26/3/2004

- Chi đoàn Tin 4C BT – Khoa Toán – Tin học

- Đại học


- A14

Lê Thị Kim Thơm


20/12/89

Kinh

Không

26/3/3004

Chi đoàn Tin 4D BT – Khoa Toán – Tin học

- 12/12- Bí thư Chi đoàn Tin 4D BT


15

Trương Thị Thảo


7/12/88

Kinh

Không

10/1/2003

Chi đoàn Tin 4D BT – Khoa Toán – Tin học

12/12

16

Lê Thị Lệ Thắm


24/5/89

Kinh

Không

26/3/2004

Chi đoàn Tin 4D BT – Khoa Toán – Tin học

12/12


B17

Lê Thị Thùy Trang


10/12/89

Kinh

Không

22/12/2002

Chi đoàn Tin 4D BT – Khoa Toán – Tin học

12/12

B Anh văn
18

Lê Thị Bích Thảo


15/5/89

Kinh

Không

26/3/2004

Chi đoàn Tin 4D BT – Khoa Toán – Tin học

12/12

B Anh văn


Chi hội trưởng Tin 4D BT


19

Trần Mai Phương Yến


9/5/89

Kinh

Không

26/3

Chi đoàn Tin 4D BT – Khoa Toán – Tin học

Đại họcUVBCH Đoàn khoa Toán – Tin học


20

Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

6/4/86


Kinh

Thiên Chúa

20/3/2000

Chi đoàn Tin 4C BT – Khoa Toán – Tin học

12/12

21

Nguyễn Thị Thúy An


10/5/89

Kinh

Không

20/5/2003

Đại họcBí thư chi đoàn


22

Phạm Thị Ngọc Linh


12/4/87

Kinh

Không

19/5/2001

Đại học

LLCT: sơ cấp


A; Kỹ thuật phần mềm23

Phan Văn Thơm

1/1/88


Kinh

Không

26/3/2006

12/12Liên chi hội trưởng HSV Khoa Toán – Tin học


24

Huỳnh Thị Thu Nga


10/6/90

Kinh

Không

8/12/2004

Chi đoàn Tin 3C – Khoa Toán – Tin học

12/12

25

Nguyễn Lê Hiền Duyên


5/3/90

Kinh

Không

26/3/2004

Chi đoàn Tin 3C – Khoa Toán – Tin học

Đại học

26

Phan Khôi Long

10/11/88


Kinh

Không

26/3

Chi đoàn Tin 3C – Khoa Toán – Tin học

Đại học

A Anh văn

A

UVBCH Chi hội Tin 3C


27

Phan Văn Thành

9/8/89


Kinh

Không

20/12/2003

Chi đoàn Toán 4 VT – Khoa Toán – Tin học

12/12

B Anh văn


Cộng tác viên BCH Đoàn khoa Toán – Tin học


28

Nguyễn Thị Thảo Ngân


22/8/91

Kinh

Thiên Chúa

26/3/2006

Chi đoàn CNTT2 – Khoa Toán – Tin học

Đại họcChi hội phó Chi hội CNTT2


29

Nguyễn Ngọc Minh Thi


21/11/91

Kinh

Thiên Chúa

26/3/2006

Chi đoàn CNTT2 – Khoa Toán – Tin học

Đại học

30

Giềng Qui Phương

8/11/91


Hoa

Không

26/8/2006

Chi đoàn CNTT2 – Khoa Toán – Tin học

Đại học

A Anh văn


UVBCH Chi đoàn CNTT2


31

Phạm Lê Khánh Hải

18/8/91


Kinh

Không

26/3/2005

Chi đoàn CNTT2 – Khoa Toán – Tin học

Đại học


B

Phó Bí thư Chi đoàn CNTT2


32

Hà Vĩ Đức

5/11/88


Hoa

Không

26/3/2006

Chi đoàn Toán 4A – Khoa Toán – Tin học

12/12Chi hội phó Chi đoàn Toán 4A


33

Phạm Thị Hồng Dân


20/2/92

Kinh

Không

22/12

Chi đoàn Toán 1A – Khoa Toán – Tin học

12/12


B

UVBCH Hội SV Trường ĐH Sư phạm TPHCM


34

Huỳnh Thị Hồng Nhung

Chi đoàn Toán 1A – Khoa Toán – Tin học
UVBCH Liên chi hội


35

Nguyễn Quốc Ấn

26/01/90


Kinh

Không

Chi đoàn Toán 3A – Khoa Toán – Tin học

12/12Phó bí thư Chi đoàn Toán 3A


36

Trần Huỳnh Thảo Ly


17/10/90

Kinh

Phật

Chi đoàn Toán 3A – Khoa Toán – Tin học

Đại học

A Anh văn

B37

Đinh Văn Dương

26/7/90


Kinh

Không

22/12/2004

Chi đoàn Toán 3A – Khoa Toán – Tin học

12/12

38

Nguyễn Thị Hương

Chi đoàn Toán 3A – Khoa Toán – Tin học


39

Nguyễn Giang Tuyết Loan


24/3/90

Kinh

Không

26/3/2005

Chi đoàn Toán 3A – Khoa Toán – Tin học

Đại học

40

Huỳnh Thị Thu Giang


9/4/90

Kinh

Không

24/9/2008

Chi đoàn Toán 3A – Khoa Toán – Tin học

12/12

41

Phạm Võ Thanh Quý

24/5/90


Kinh

Không

4/11

Chi đoàn Toán 3B – Khoa Toán – Tin học

12/12Chi hội phó Chi hội Toán 3B


42

Trương Thị Kim Tiền


27/8/92

Kinh

Không

27/7/2006

Chi đoàn Toán 1B

Đại họcBí thư chi đoàn Toán 1B


43

Phạm Hữu Phước

13/12/92


Kinh


26/3/2007

Chi đoàn Toán 1B

Đại học

44

Đỗ Thị Mai Loan

5/4/91


Kinh

Không

26/3/2007

CNTT2

12/12

Ý KIẾN CHI UỶ KHOA                  TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

P.BÍ THƯ

(Đã ký)

Bùi Quang Nhật

______________________

 

Đề nghị cá nhân có tên trong danh sách GẤP RÚT bổ sung mẫu sau và gởi về Đ/c Nguyễn Kiều Phát  Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. (trước ngày 19/5 nói chung càng sớm càng tốt). Thân!

Họ và tên

Điểm tb học gần nhất

Điểm rèn luyện

Xếp  loại đoàn viên

Tất cả hoạt động Đoàn – Hội đã tham gia trong năm học(gồm hoạt động của lớp, khoa, trường)

Bằng khen, giấy chứng nhận đạt được

 

CÁC ĐỒNG CHÍ DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY


 


 Login