Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Khoa Tiếng Anh

Thành lập năm 1976.

Trưởng, Phó Khoa qua các thời kỳ:

 1. Cô Tôn Nữ Thị Ninh
 2. Thầy Huỳnh Thế Cuộc
 3. NGƯT. Ngô Chanh
 4. PGS. Lương Duy Trung
 5. TS. Trần Đình Nghĩa
 6. Cô Đỗ Thị Thanh
 7. Thầy Nguyễn Văn Nghệ
 8. ThS. Nguyễn Bạch Hoa
 9. Thầy PHan Hoàng Quí
 10. ThS. Tạ Thanh Huyền
 11. ThS. Phạm Tấn
 12. ThS. Ngô Thị Xuân Liên
 13. ThS. Nguyễn Thị Hiếu Thiện

Số lượng cán bộ công chức hiện nay:

Các môn giảng dạy bậc đại học:

 • Các môn thực hành tiếng: Nghe; Nói; Đọc; Viết; Ngữ pháp; Dịch
 • Các môn lý thuyết tiếng: Âm vị học; Hình vị học; Cú pháp học; Ngữ nghĩa học; Phân tích ngôn từ; Ngôn ngữ xã hội học.
 • Các môn văn học và đất nước học: Lịch sử văn học Anh; Dẫn luận văn học; Văn học Anh; Văn học Mỹ; Hoa Kỳ học; Giao tiếp xuyên văn hóa; Kỹ năng học tập; Kỹ năng giao tiếp trong lớp học; Ngoại ngữ phụ.
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 879 khách Trực tuyến