Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Khoa Địa lý

Thành lập năm 1981 trên cơ sở tách từ khoa Sử Địa (1976)

Trưởng, phó khoa qua các thời kỳ:

Từ 1981 - 1984:

 • Trưởng khoa: TS. Đoàn Ngọc Nam
 • Phó Trưởng khoa: PGS. TS. Phan Huy Xu

Từ 1985 - 1994:

 • Trưởng khoa: PGS. TS. Phan Huy Xu
 • Phó Trưởng khoa: TS. Phạm Xuân Hậu

Từ 1995 - 2000

 • Trưởng khoa: TS. Phạm Xuân Hậu
 • Phó Trưởng khoa:
  • TS. Nguyễn Kim Hồng
  • Thầy Nguyễn Thiện Hiền

Đội ngũ cán bộ giảng dạy:

Các môn giảng dạy ở bậc đại học:

 • Địa lý từ nhiên: Nhập môn các khoa học về trái đất, Thiên văn học, Địa chất đại cương, Địa chất lịch sử, Địa mạo, Con người và môi trường, Khí hậu, Thủy văn, Thổ nhưỡng, Sinh vật, Địa sinh thái cảnh quan, Địa lý tự nhiên các lục địa, Địa lý tự nhiên Việt Nam, phương pháp nghiên cứu tự nhiên địa phương, Địa lý Biển Đông, Bảo vệ môi trường, Địa danh học.
 • Địa lý kinh tế - xã hội: Địa lý kinh tế xã hội đại cương, Dân số học, Địa lý Đô thị, Địa lý kinh tế các nước, Địa lý kinh tế Việt Nam, Địa lý nhân văn, Địa lý du lịch, Phương pháp nghiên cứu  địa lý kinh tế - xã hội địa phương
 • Phương pháp giảng dạy và bản đồ: Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học, Phương pháp giảng dạy địa lý đại cương, phương pháp giảng dạy địa lý lớp 10, lớp 11, lớp 12.

Các môn giảng dạy bậc sau đại học: Địa lý kinh tế và xã hội.

 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 378 khách Trực tuyến