Khoa Toán-Tin
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu Tạp chí khoa học giáo dục số 28 (62)
Tạp chí khoa học giáo dục số 28 (62) PDF. In Email
Thứ ba, 07 Tháng 6 2011 19:01

Mục lục các bài báo của giảng viên khoa Toán-Tin trên Tạp chí Khoa học giáo dục số 28 (62) trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5/2011:

STT

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Annie Bessot, Nguyễn Thị Nga

Mô hình hoá toán học các hiện tượng biến thiên trong dạy học nhờ hình học động - dự án nghiên cứu Mira

55