Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
lịch trực TSMT 2011 PDF Imprimer Envoyer
Vendredi, 24 Juin 2011 19:20

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

LCH KHOA TOÁN-TIN

***

LỊCH TRỰC TIẾP SỨC MÙA THI

Chương trình Tiếp sức mùa thi Trường ĐH Sư phạm TP. HCM năm 2011

Ngày

Ca 1 (7g – 12g)

Ca 2 (12g – 17g)

Người quản lý

20/6

NULL

TIN 1C 1

CNTT 1  1

21/6

TIN 3C 1

TIN 3C  2

TOÁN 1A 1

TOÁN 1B 1

22/6

TIN 3C  3

TIN 3C  4

TIN 1C 2

CNTT 1 2

23/6

TIN 3C  5

TIN 3C  6

TIN 1C 3

TIN 3C  7

24/6

TIN 3C  8

TIN 3C  9

TOÁN 1A 2

TOÁN 1B 2

Sáng: Kiều phát, phan văn thành

Chiều: Kim tiền, yến phương

25/6

TOÁN 1A 3

TIN 1C 4

TIN 1C 5

CNTT 1 3

Sáng: minh đức, ngân giang

Chiều: minh đức, ngân giang

26/6

TOÁN 1B 3

CNTT 1 4

TOÁN 1A 4

TOÁN 1B 4

Sáng: minh đức, ngân giang

Chiều: minh đức, ngân giang

27/6

TIN 2C 1

CNTT 2 1

TIN 1C 6

CNTT 1 5

Sáng: khương, thành

Chiều: Khương, xuân hùng

28/6

TIN 2C 2

CNTT 2 2

TOÁN 1A 5

TOÁN 1B 5

Sáng: thơm, kiều phát

Chiều: dân, nhung

29/6

TIN 2C 3

CNTT 2 3

TOÁN 1A 6

TIN 1C 7

Sáng: khương, thành

Chiều: ngân giang, minh đức

30/6

TIN 2C 4

CNTT 2 4

TOÁN 1B 6

CNTT 1 6

Sáng khương, thành

Chiều: kim tiền, yến phương

1/7

TIN 2C 5

CNTT 2 5

TOÁN 1A 7

CNTT 1 7

Sáng: xuân hùng, thơm (phát)

Chiều: dân, nhung

2/7

TIN 2C 6

CNTT 2 6

TOÁN 1B 7

TIN 1C 8

Sáng: đức, khương

Chiều kim tiền, yến phương

3/7

TIN 2C 7

CNTT 2 7

TIN 1C 9

CNTT 1 8

Sáng: Huỳnh, thơm

Chiều: dân, nhung

4/7

TIN 2C 8

CNTT 2 8

TIN 3C 10

TOÁN 1A 8

TOÁN 1B 8

Sáng: huỳnh, đức

Chiều: dân, nhung

5/7

TIN 2C 9

TIN 3C 11

TIN 3C 12

TIN 1C 10

TOÁN 1A 9

CNTT 1

Sáng: thơm, Huỳnh

Chiều: kim tiền, yến phương

6/7

TIN 2C 10

CNTT 2 9

TOÁN 1A 10

CNTT 1 10

Sáng: khương, Nhung tin 2

Chiều: thơm, thành

7/7

TIN 2C 11

CNTT 2 10

TOÁN 1B 9

TIN 1C 11

Sáng: khương,

Chiều: nhân, ngân giang

8/7

TIN 2C 12

CNTT 2 11

TIN 3C 14

CNTT 1 11

TOÁN 1A 11

TOÁN 1B 10

Sáng: khương, huỳnh

Chiều: ngân giang

9/7

TIN 2C

CNTT 2 12

TIN 3C 14

TIN 1C 12

CNTT 1 12

TOÁN 1B 11

Sáng: hùng, huỳnh

Chiều: thành, phát (khương)

10/7

TIN 3C 15

TIN 3C 16

Sáng: khương, ngân giang, thơm

Do năm nay từ phía Hội Sinh Viên Thành phố không được hỗ trợ nên trường chúng ta sẽ

không có CƠM TRƯA cho các chiến sỹ

 


 Login