Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Phạm Xuân Hậu PDF. In Email
Thứ ba, 12 Tháng 7 2011 01:43
A- PHẦN BẢN THÂN
Họ và tên: Phạm Xuân Hậu
Ngày tháng năm sinh: 02-07-1950
Quê quán: Đông Lĩnh, Đông Hưng, Thái Bình
Học vị: Tiến sĩ                                       Năm công nhận: 1993
Chức danh: Phó Giáo sư                                Năm được phong: 2004
Đơn vị công tác: Khoa Địa lí & Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Môn giảng dạy: Địa lý Việt Nam, Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Tổ chức lãnh thổ du lịch, Du lịch sinh thái và phát triển bền vững, Môi trường và bảo vệ môi trường.
Địa chỉ liên lạc: 115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B- PHẦN DANH MỤC (từ 2001)

1. Phạm Xuân Hậu (2001) “Giáo dục môi trường –nâng cao nhận thức về môi trường cho cộng đồng dân cư trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước” –KYHTKH toàn quốc –ĐHBK TP.Hồ Chí Minh.

2. Phạm Xuân Hậu (2001) “Giáo dục đạo đức môi trường và vấn đề phát triển bền vững ở nước ta”TTDS&MT- số 5

3. Phạm Xuân Hậu (2001) “Một số vấn đề cần thực hiện để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học ngành du lịch đáp ứng thời kỳ CNH-HĐH”-KYHT toàn quốc- ĐHVL. TP.HCM.

4. Phạm Xuân Hậu ( Một số hoạt động giáo dục môi trường trong hoạt động ngoại khóa địa lý”-TCKH.ĐHSP.TP Hồ Chí Minh- số 27.

5. Phạm Xuân Hậu (2001) Ô nhiễm không khí và tác động của chúng đến phát triển KT-XH nước ta”-TTDS&MT số 3.

6. Phạm Xuân Hậu (2001) “ Đổ mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học ở các trường đại học- Vấn đề cơ bản đầu tiên để nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”-KYHTKH toàn quốc –Đà Lạt.

7. Phạm Xuân Hậu (2002) “Quản lý, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên đại học – thực tế và một số suy nghĩ”- KYHTKH toàn quốc- Cần Thơ.

8. Phạm Xuân Hậu (2002) “Một vài suy nghĩ về việc đào tạo giáo viên địa lý theo địa chỉ ở trường đại học Sư phạm TP.HCM” – KYHTKH- ĐHSPTP.HCM.

9. Phạm Xuân Hậu ( 2002) “ Dạy học đại học có sự tham gia tích cực, chủ động của sinh viên và một số biện pháp, kỹ năng cần có của giảng viên(lấy ví dụ qua ngành địa lý sư phạm” – KYHTKH toàn quốc – ĐHSP.TP.HCM.

10. Phạm Xuân Hậu (2002) “Khoa học địa lý với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước thời kỳ CNH- HĐH” – TCKH. ĐHSP.TPHCM – số 1-2002.

11. Phạm Xuân Hậu (2003) “ Du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế- tiềm năng- thách thức và giải pháp” –KYHTKH- nxb GD TP.HCM.

12. Phạm Xuân Hậu (2003) “ Đổi mới phương pháp dạy học địa lý ở trường đại học Sư phạm – thách thức và giải pháp” – KYHTKH- ĐHSP Huế.

13. Phạm Xuân Hậu (2003) “Khoa học địa lý với sự phát triển kinh tế- xã hội” – TCKH.ĐHKHXH&NV TP.HCM- số 25.

14. Phạm Xuân Hậu (2004) “ Công đoàn trường ĐHSP TP.HCM thamgia đề xuất giải  quyết , đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học”- KYHTKH CĐ toàn quốc- Hà Nội.

15. Phạm Xuân Hậu (2004) “ Nghiên cứu qui hoạch xử lý một số chất thải bảo vệ môi trường ở TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận thời kỳ CNH- HĐH”- TCKH. ĐHSP.TP.HCM - số 1/ 2004.

16. Phạm Xuân Hậu (2005) “ Vài nét về chất lượng đào tạo SĐH và NCKH của ĐHSP. TP.HCM trước yêu cầu của một trường ĐHSP trọng điểm” – nxb. ĐHQG Hà Nội.

17. Phạm Xuân Hậu (2005) “ Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế- xã hội Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực và thế giới” – nxb GD TP.HCM- số 4/2005.

18. Phạm Xuân Hậu (2005) “ Đào tạo sau đại học và NCKH gắn với địa phương là nhiệm vụ và trách nhiệm của trường ĐHSP.TP HCM với vai trò trường trọng điểm” – KYHTKH vùng Nam bộ - 12/2005.

19. Phạm Xuân Hậu (2006) “ Giáo dục Việt Nam trước sức ép của nền kinh tế thị trường” – NGKH. VNCGD.số 5.

20. Phạm Xuân Hậu (2006) “ Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của viện NCGD  thành phố Hồ Chí Minh” – KYHTKH. Bộ GD&ĐT- Hà Nội.

21. Phạm Xuân Hậu ( 2006) “Hệ thống đào tạo theo tín chỉ-việc làm không thể chậm trễ trong cải cách giáo dục đại học Việt Nam hiện nay” – KYHTKH- VUN - 11/2006

22. Phạm Xuân Hậu (2006) “ Giáo dục Việt Nam thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” – TCKH. ĐHSPKT. TP .HCM- số 3.

23. Phạm Xuân Hậu (2007) “ Giáo dục so sánh ở Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn” – KYHTKH quốc tế - ĐHSP.TP.HCM 5/2007.

24. Phạm Xuân Hậu (2007) “ Chất lượng giáo dục và đào tạo Việt Nam- quan điểm, nhận thức và sự tìm kiếm những giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu xã hội” – NGKH- VNCGD. Số 6.

25. Phạm Xuân Hậu (2007) “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hoc chế tín chỉ ở các trường đại học Việt Nam” – KYHTKH –VUN. 9/2007.

26. Phạm Xuân Hậu ( 2008) “ Công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường ĐHSP –từ nhận thức đến thực tiễn và những giải pháp” – KYHTKH. Toàn quốc- 01/2008.

27. Phạm Xuân Hậu ( 2009) “ Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ ở nước ta- quan điểm nhận thức và giải pháp phát triển” – KYHTKH- VUN- 04/2009.

28. Phạm Xuân Hậu (2009) ‘Chủ tịch HCM với giáo dục Việt Nam –từ lý luận đến thực tiễn” – KYHTKH- ĐHNNTH.TP HCM. 5/2009.

29. Phạm Xuân Hậu (2009) “ Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả dạy học và NCKH trong các trường sư phạm” –KYHTKH- BGD&ĐT.05/2009.

30. Phạm Xuân Hậu ( 2010) “Đổi mới phương pháp giảng dạy-một trong những yếu tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường đại học Việt Nam” – TCKHĐH Sài Gòn 05/2010.

31. Phạm Xuân Hậu ( 2010)Giáo dục bảo vệ môi trường làm giảm thiểu biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững trong nhà trường ở Việt Nam” – KYHTKH quốc tế - ĐHSPHN 10/2010.

32. Phạm Xuân Hậu ( 2010) “ Hoạt động khoa học công nghệ của viện nghiên cứu Giáo dục trường ĐHSP TP. Hồ Chi Minh giaai đoạn 2005-2010” KYHTKH- Bộ GD&ĐT- HN 10/2010.

33. Phạm Xuân Hậu (2010) “ Giáo dục biến đổi khí hậu trong nhà trường Việt Nam- tích hợp qua môn học địa lý” – KYHTKH- D(HKHXH&NV Đại học Quốc gia TP Hồ Chính- 12/ 201

34. Phạm Xuân Hậu ( cùng cộng sự )( 2002) Thuật ngữ các khoa học về trái đất   ( 3 thứ tiếng- Anh- Pháp- Việt)- Đề tài khoa học cấp Bộ.

35. Phạm Xuân Hậu ( cùng cộng sự )(2005) Tổ chức tập huấn cho giáo viên trung học phổ thông về bảo vệ môi trường - Đề tài dự án cấp Bộ.

36. Phạm Xuân Hậu ( cùng cộng sự ) (2008) Xây dựng mạng lưới giáo dục đào tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2005 đến 2010 và tầm nhìn 2020- Đề tài dự án KHCN cấp tỉnh.

37. Phạm Xuân Hậu ( cùng cộng sự )(2008) Xây dựng chuẩn  học sinh trung học cơ sở . Dự án cấp Bộ - phát triển trung học cơ sở.

38.Phạm Xuân Hậu ( cùng cộng sự )( 2008). Qui hoạch giáo dục đào tạo thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005- 2010 và định hướng 2020. Đề tài dự án KHCN cấp tỉnh.

39. Phạm Xuân Hậu ( cùng cộng sự )(2009) Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí minh. Đề tài cấp Bộ trọng điểm

 

40. Phạm Xuân Hậu (2001) Địa lý trong trường học- tập 1, NXB Giáo dục Hà Nội.

41. Phạm Xuân Hậu (2001) Hướng dẫn ôn tập, trả lời câu hỏi, giải bài tập, thực hành kỹ năng môn Địa lý. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

42. Phạm Xuân Hậu (2002) Địa lý trong trường học- tập 2- NXB Giáo dục Hà Nội

43. Phạm Xuân Hậu (2002) Giáo dục môi trường . NXB GD Hà Nội

44. Phạm Xuân Hậu (2002) Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam –tập 2- ĐHSP. TP Hồ Chí Minh.

45. Phạm Xuân Hậu (2003) Thuật ngữ các khoa học về Trái đất- Anh-Pháp-Việt. NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

46. Phạm Xuân Hậu (2004) Hoạt động giáo dục môi trường trong môn địa lý ở trường phổ thông. NXBGD. Hà Nội.

47. Phạm Xuân Hậu (2004) Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam.    ĐHSP.TP.HCM

48. Phạm Xuân Hậu (2005) Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam- tập 5 . NXBGD Hà Nội.

49. Phạm Xuân Hậu (2006) Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam- tâp 6. NXBGD Hà Nội.

50. Phạm Xuân Hậu(2006) Địa lý lớp 12 chương trình phân ban thí điểm ban KHXH. NXBGD Hà Nội.

51. Phạm Xuân Hậu (2006) Địa lý lớp 12 chương trình phân ban thí điểm ban KHTN. NXBGD Hà Nội.

52. Phạm Xuân Hậu (2008) Địa lý lớp 12 chương trình phân ban- ban cơ bản.NXBGD Hà Nội.

53. Phạm Xuân Hậu (2008) Địa lý lớp 12 chương trinh phân ban- ban nâng cao. NXBGD Hà Nội.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 572 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Hai 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5