Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Trương Văn Tuấn PDF. In Email
Thứ năm, 14 Tháng 7 2011 08:27

A. PHẦN DANH MỤC

Họ và tên: Trương Văn Tuấn
Ngày sinh:

20/11/1957

Quê quán: Quảng Bình
Học vị:

Tiến sĩ           , năm công nhận: 2012

Chức danh:

Giảng viên                    , năm được phong:

Môn giảng dạy:

Một số vấn đề về Địa lí tự nhiên đại cương,

Địa lí học và một số vấn đề về môi trường,

Địa lí tự nhiên các lục địa, Một số vấn đề về địa lí tự nhiên trên thế giới

Đơn vị công tác:

Khoa Địa lý Trường ĐHSP TPHCM

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Trương Văn Tuấn (2004), “Hiện tượng El Ninô dưới quan sát của địa lí học Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 4, trang 126-133.
 2. Trương Văn Tuấn (2007) Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất trên địa bàn một tỉnh (trường hợp Dak Lak)”, Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 19.
 3. Trương Văn Tuấn (2008), Tương quan nhiệt - ẩm và các đới cảnh quan trên lục địa Á-Âu”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 14, trang 124-130.
 4. Trương Văn Tuấn (2010), Nhp cư ở Đông Nam Bô trong những năm đầu của thế kỷ XI và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế - xã hội”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 20, trang 140-147.
 5. Nguyễn Kim Hồng, Trương Văn Tuấn (2010), Di cư nhìn từ hai cuộc tổng điều tra 1999-2009”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Địa lý Đông Nam Á lần thứ 10, NXB Đại học Sư phạm, trang 183-191.
 6. Trương Văn Tuấn (2011), Tính chọn lọc nhập cư tỉnh Đồng Nai”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 32, trang 27-35.
 7. Trương Văn Tuấn (2013), Nguyên nhân gây mưa ở hoang mạc Thar và Cherrappuji”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 43, trang 137-148.
 8. Trương Văn Tuấn (2013), “Nghiệp và trình độ chuyên môn của lao động nhập cư ở TP. Hồ Chí Minh nhìn từ 2 cuộc tổng điều tra 1999 và 2009”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 13.
 9. Trương Văn Tuấn (2013), Trình độ giáo dục dân cư ở Đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ tồng điều tra năm 2009 và một số vấn đề đặt ra cho việc tái cơ cấu kinh tế”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 44, trang 5-11.
 10. Lê Thị Hồng Hạnh, Trương Văn Tuấn (2014), Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái tự nhiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 64, trang 155-162.
 11. Nguyễn Đức Tôn, Trương Văn Tuấn (2014), “Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến sản xuất nông nghiệp thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 64, trang 163-171.
 12. Trương Văn Tuấn (2015), Thực trạng về trình độ chuyên môn kĩ thuật của người lao động tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 1999-2009”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 66, trang 12-18.
 13. Nguyễn Thị Oanh, Trương Văn Tuấn (2015), “Nguyên nhân gây suy giảm tài nguyên rừng vường Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 78, trang 189-196 .
 14. Phạm Thị Huyền Trang, Trương Văn Tuấn (2016), “Lũ lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long: nguyên nhân và giải pháp”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 81, trang 158-169.
 15. Trương Văn Tuấn (2016), “Một số đặc trưng của phụ nữ nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1999-2009”, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Tp.HCM, số 83, trang 126-134.
 16. Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trương Văn Tuấn (2016), “Ảnh hưởng của phát triển ngành dừa đến môi trường tự nhiên ở tỉnh Bến Tre: Hiện trạng và giải pháp”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 6(84), trang 177 – 187.
 17. Nguyễn Thị Oanh, Phan Liêu, Trương Văn Tuấn (2016), “Xác định quỹ đất ngập nước vùng Đông Bắc huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 12(90), trang 185-194.
 18. Đào Ngọc Hùng, Trương Văn Tuấn, Tạ Thị Ngọc Bích, Phan Văn Phú, Trần Văn Thương (2016), “Công cụ học tập và giảng dạy đa phương diện trong giáo dục vì sự phát triển bền vững tài nguyên nước tại tỉnh Tiền Giang”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần 9, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, quyển 2, trang 1155 - 1162.
 19. Đào Ngọc Hùng, Trương Văn Tuấn, Tạ Thị Ngọc Bích, Trần Văn Thương (2016), “Biến động hạn trong mùa khô tại tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1980 – 2015”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, trang 24-33.
 20. Trương Văn Tuấn (2017), “Thực trạng và giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp tại một số vùng chuyên canh rau, hoa của tỉnh Lâm Đồng”, Tạp chí khoa học Đại học Huế, tập 126, số 7A.
 21. Trương Văn Tuấn, (2017), “Quan hệ giữa phát triển dân số và phát triển giáo dục phổ thông ở quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) sau 10 năm thành lập”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tập 14, số 2 (2017), trang 140-148 .
 22. Nguyễn Phú Thắng, Trương Văn Tuấn (2017),Đánh giá khả năng liên kết các điểm du lịch vùng phụ cận với khu du lịch Núi Sam, tỉnh An Giang”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tập 14, số 8 (2017).
 23. Truong Van Tuan, Tran Van Thuong, Phan Van Phu, Nguyen Dinh Van, Dao Ngoc Hung, Pham Van Ngot, Trinh Phi Hoanh (2018), “The spatio-temporal variation in april of agricultural drought in tien giang province”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa lí và quản lí, giám sát tài nguyên môi trường, NXB Đại học Sư phạm, trang 82-94.
 24. Trương Văn Tuấn,  Trần Thị Mỹ Kiều (2018), “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Tây Ninh”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ X, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 25. Nguyễn Thị Bích Như, Trương Văn Tuấn (2018), “Quá trình đô thị hóa ở thành phố hồ chí minh dưới góc nhìn của sự phát triển bền vững”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ X, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

Sách

Trương Văn Tuấn (2016), Đồng tác giả, Cảnh quan ứng dụng, Giáo trình, NXB Đại học Sư phạm Tp.HCM.

Đề tài

Trương Văn Tuấn (2013), Chủ nhiệm, Di cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế-xã hội ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ.

Luận văn/Luận án

Trương Văn Tuấn (2002), Sự phân hóa lãnh thổ về kinh tế - xã hội ở Nam Bộ, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Tp.HCM

Trương Văn Tuấn (2012), Di cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

 


 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 518 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...