Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Khoa Vật lý

Khoa Vật lýKhoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1976. Hiện nay, Khoa có 45 cán bộ, công chức (trong đó có 1 phó giáo sư, 8 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, 12 giảng viên chính). Khoa có 5 tổ chuyên môn: Tổ Vật lí đại cương, Tổ Vật lí lí thuyết, Tổ Phương pháp giảng dạy, Tổ Toán – Lí và Tổ Vật lí ứng dụng.

Nhiệm vụ của Khoa

 1. Đào tạo Cử nhân cho các ngành Cử nhân sư phạm Vật lí (hệ chính quy, chính quy địa phương, hệ chuyên tu, tại chức) và ngành Cử nhân Vật lí.
 2. Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Vật lí.
 3. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp bộ.
 4. Đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên vật lí các Trường Trung học phổ thông của các tỉnh phía Nam.

Trưởng, phó khoa qua các thời kỳ

Thời gian Trưởng khoa Phó Trưởng khoa
1976 - 1978 TS. Diệp Ngọc Anh TS. Nguyễn Trần Trác
TS. Phạm Duyến
Thầy Nguyễn Trọng Di
1978 - 1984 TS. Phạm Duyến Thầy Nguyễn Trọng Di
TS. Nguyễn Trần Trác   
1984 - 1987 TS. Nguyễn Bá Triêm TS. Nguyễn Trần Trác
Thầy Vũ Thanh Liêm
Thầy Tạ Hưng Quý
Thầy Vũ Ngọc Hồng
1987 - 1991 TS. Nguyễn Bá Triêm Thầy Lý Vĩnh Bê
Thầy Phạm Văn Đổng
1991 - 1992 TS. Thái Quảng Thầy Lý Vĩnh Bê
Thầy Phạm Văn Đổng
1992 - 1996 Thầy Hoàng Lan Thầy Lý Vĩnh Bê
Thầy Phạm Văn Đổng
1997 - 2001 Thầy Hoàng Lan Thầy Lý Vĩnh Bê
Thầy Tạ Hưng Quý
2001 - 2005 Thầy Lý Vĩnh Bê TS. Thái Khắc Định
TS. Lê Thị Thanh Thảo
2005 - 2010 TS. Thái Khắc Định TS. Phạm Thế Dân
TS. Đỗ Xuân Hội

Thành tích 30 năm xây dựng và phát triển

Công tác đào tạo

Trong 30 năm, Khoa đã đào tạo 2670 Cử nhân Sư phạm Vật lí cho hệ chính quy, chính quy địa phương, hệ chuyên tu - tại chức; số sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và làm luận văn tốt nghiệp ngày một tăng. Trong số sinh viên đã tốt nghiệp, một số đã được đề bạt làm lãnh đạo tại các sở Giáo dục và Đào tạo; trưởng, phó trưởng phòng, ban các trường đại học; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; một số làm giảng viên ở các trường đại học; nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.

Từ năm 2002, Khoa đã đào tạo Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy Vật lí, hàng năm tuyển 20 học viên.

 • Xây dựng xong chương trình khung và đề cương chi tiết cho ngành Cử nhân Sư phạm Vật lí và Cử nhân Vật lí.
 • Đạt các giải cao trong các cuộc thi Olympic Vật lí sinh viên toàn quốc năm 2002, 2004 và 2005.
 • Biên soạn 10 giáo trình và tài liệu tham khảo cho sinh viên.
 • Tham gia bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ I, II, III cho giáo viên Trung học phổ thông ở các tỉnh phía Nam.

Nghiên cứu khoa học

 • Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm đều tăng. Trong giai đoạn 2001 – 2006, Khoa đã có 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, 25 bài báo được đăng ở các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.
 • Hàng năm Khoa Vật lí đã tổ chức hội nghị khoa học, hội thảo về các lĩnh vực của khoa học Vật lí và đổi mới phương pháp giảng dạy.
 • Năm 2006, Khoa Vật lí đã tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học.
 • Khoa đã có thành tích nổi bật trong công tác bồi dưỡng đội ngũ. Hiện tại có 6 giảng viên đang được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và 6 giảng viên đang được đào tạo tiến sĩ ở các nước Mỹ, Úc, Pháp.

Xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh

 • Khoa Vật lí đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Chi bộ Đảng liên tục được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Khoa đều hoạt động tốt.
 • Có sự phối hợp tốt giữa Cấp uỷ, Ban Chủ nhiệm Khoa và Công đoàn Khoa để lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 • Năm học 2004 – 2005, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Khoa Vật lí là Tập thể lao động xuất sắc.
 • Năm học 2005 – 2006, được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tập thể lao động xuất sắc.
 • Hàng năm có 75% cán bộ được công nhận lao động giỏi, có 2 đến 4 giáo viên giỏi hay chiến sĩ thi đua.

Quan hệ quốc tế và các hoạt động khác

 • Khoa đã tiếp đón và làm việc với nhiều đoàn chuyên gia nước ngoài để trao đổi học thuật và gửi cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ  ở các nước: Pháp, Thụy Điển, Nhật Bản…
 • Xây dựng các phòng thí nghiệm vật lí đại cương đồng bộ, hiện đại: cơ nhiệt, điện quang, điện kĩ thuật, vô tuyến điện tử, vật lí phổ thông và một phòng máy vi tính gồm 40 máy
 • Hàng năm, Khoa đã tổ chức cho cán bộ và sinh viên đi tham quan thực tế, du lịch tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Những định hướng hoạt động trong những năm tới

 • Xây dựng tốt kế hoạch, quy hoạch đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và chất lượng, phấn đấu tỉ lệ cán bộ có trình độ tiến sĩ đạt 30% trong năm tới.
 • Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng; cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Hoàn chỉnh hồ sơ xin mở mã số đào thạc sĩ chuyên ngành Vật lí nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao để tuyển sinh vào năm 2007.
 • Xây dựng và trang bị phòng thí nghiệm vật lí đại cương hiện đại theo dự án mức B từ nguồn tài trợ ODA để phục vụ tốt công tác đào tạo.
 • Biên soạn các giáo trình theo chương trình đã được phê duyệt, xây dựng giáo trình và bài giảng điện tử cho các môn học.
 • Xây dựng và trang bị phòng thí nghiệm vật lí nguyên tử hạt nhân hiện đại, để phục vụ cho công tác đào tạo Cử nhân Vật lí, Thạc sĩ Vật lí và nghiên cứu khoa học.

Khoa Vật lí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững truyền thống: tập thể đoàn kết, vững mạnh và phát triển về mọi mặt.

 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 571 khách Trực tuyến