Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Huỳnh Văn Sơn PDF. In Email
Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 08:29

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Huỳnh Văn Sơn
Ngày sinh:

01/9/1976

Quê quán

Tiền Giang

Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Phó giáo sư , năm công nhận: 2012

Môn giảng dạy:

+ Tâm lý học đại cương

+ Tâm lý học phát triển

+ Tâm lý học giao tiếp, Tâm lý học truyền thông

+ Tâm lý học sáng tạo, Phát triển tư duy sáng tạo

+ Giáo dục kỹ năng sống

+ Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị nguồn nhân lực trong giáo dục

Đơn vị công tác:

Khoa Tâm lý giáo dục

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Huỳnh Văn Sơn (1999), Mùa hè xanh và công tác phòng chống HIV/AIDS, Tạp chí Giáo dục, tháng 11, 1999.
 2. Huỳnh Văn Sơn (2000), Cá nhân - nhóm - tập thể trong hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ Mầm non, Tạp chí Giáo dục, tháng 1, 2000.
 3. Huỳnh Văn Sơn (2000), Thực trạng nhận thức của học sinh lớp 9 về HIV/AIDS, Tạp chí Giáo dục, tháng 3, 2000.
 4. Huỳnh Văn Sơn (2001), Khả năng tri giác tranh vẽ của trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi, Tạp chí Tâm lý học, tháng 4, 2001.
 5. Huỳnh Văn Sơn (2001), Nhận thức và thái độ của học sinh THPT đối với một số nội dung giáo dục giới tính, Tạp chí Tâm lý học, tháng 8, 2001.
 6. Huỳnh Văn Sơn (2002), Lối sống và sự lựa chọn các giá trị đạo đức trong lối sống của thanh niên, Tạp chí Tâm lý học, tháng 2, 2002.
 7. Huỳnh Văn Sơn (2002), Một vài biểu hiện tâm lý - trí tuệ của trẻ Mẫu giáo lớn (qua thực nghiệm xếp và vẽ hình cầu thang khối gỗ đồ chơi), Tạp chí Tâm lý học, tháng 7, 2002.
 8. Huỳnh Văn Sơn (2003), Nhận thức và thực trạng việc sử dụng các biện pháp tổ chức trò chơi học tập đối với công tác phát triển trí tuệ cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi , Tạp chí Giáo dục Mầm non, tháng 3, 2003.
 9. Huỳnh Văn Sơn (2004), Một số trò chơi trí tuệ nhằm nâng cao mức độ trí tuệ nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, Tạp chí Giáo dục Mầm non, tháng 4, 2004.
 10. Huỳnh Văn Sơn (2004), Một số biện pháp nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ Mẫu giáo lớn, Tạp chí Giáo dục, tháng 9, 2004.
 11. Huỳnh Văn Sơn (2005), Thử nghiệm hệ thống trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả phát triển trí tuệ của trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi, Tạp chí Tâm lý học, tháng 10, 2005.
 12. Huỳnh Văn Sơn (2005), Khả năng tri giác của trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua nét vẽ khối hình lập phương Arey, Tạp chí Giáo dục Mầm non, tháng 2, 2005.
 13. Huỳnh Văn Sơn (2006), Tiếp cận hoạt động chơi của trẻ Mẫu giáo ở góc chơi khoa học, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 3, 2006.
 14. Huỳnh Văn Sơn (2009), Thực trạng lựa chọn các giá trị đạo đức nhân văn trong lối sống của sinh viên TP Hồ Chí Minh hiện nay, Tạp chí Tâm lý học, tháng 5, 2009.
 15. Huỳnh Văn Sơn (2009), Kỹ năng sống của sinh viên TP Hồ Chí minh hiện nay nhìn từ góc độ điều tra thực trạng, Tạp chí Giáo dục, tháng 7, 2009.
 16. Huỳnh Văn Sơn (2010), Đánh giá của sinh viên Trường ĐHSP TP HCM về chương trình giảng dạy Tâm lý học, Tạp chí Tâm lý học, tháng 6, 2010.
 17. Huỳnh Văn Sơn (2010), Khảo sát thái độ của sinh viên đối với giá trị đạo đức - nhân văn trong định hướng giá trị qua thang đo đối cực, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 1, 2010.
 18. Huỳnh Văn Sơn, Trần Thị Thu Mai (2010), Thực trạng đánh giá của sinh viên về chương trình giảng dạy Tâm lý học tại Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh theo các nguyên tắc xây dựng chương trình, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 9, 2010.
 19. Huỳnh Văn Sơn (2010), Đánh giá sự phù hợp trong ứng xử của sinh viên với nếp sống văn minh đô thị tại TP HCM hiện nay, Tạp chí Giáo dục, tháng 4, 2010.
 20. Huỳnh Văn Sơn (2010), Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn giá trị đạo đức - nhân văn của sinh viên các Trường Đại học tại TP HCM, Tạp chí khoa học ĐH Sài Gòn, tháng 9, 2010.
 21. Huỳnh Văn Sơn (2010), Khả năng phán đoán - suy luận của trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại TP HCM, Tạp chí khoa học ĐH Đà Nẵng, tháng 6, 2010.
 22. Huỳnh Văn Sơn (2010), Đánh giá sự phù hợp trong ứng xử của sinh viên với nếp sống văn minh đô thị tại TP HCM hiện nay, Tạp chí Giáo dục, tháng 4, 2010.
 23. Huỳnh Văn Sơn (2010), Một số điểm hạn chế trong kỹ năng sống của sinh viên TP HCM hiện nay, Tạp chí Giáo dục, tháng 12, 2010.
 24. Huỳnh Văn Sơn (2011), Thực trạng công tác hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp THCS và học sinh THPT tại Tỉnh Bình Dương hiện nay, Tạp chí Tâm lý học, tháng 6, 2011.
 25. Huỳnh Văn Sơn (2011), Nguyên nhân của những hạn chế trong thực trạng kỹ năng sống của sinh viên các trường Đại học tại TP HCM, Tạp chí Giáo dục, tháng 3, 2011.
 26. Huỳnh Văn Sơn (2011), Thử nghiệm biện pháp tác động nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên tại TP HCM, Tạp chí Giáo dục, tháng 9, 2011.
 27. Huỳnh Văn Sơn (2011), Đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên về việc thực hiện nội dung, hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp ở một số trường Trung học tại Tỉnh Bình Dương, Tạp chí Giáo dục, tháng 12, 2011.
 28. Huỳnh Văn Sơn (2011), Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy Tâm lý học cho sinh viên Trường ĐHSP TP HCM theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 1, 2011.
 29. Huỳnh Văn Sơn (2011), Biểu hiện biếng ăn tâm lý của trẻ từ 1 đến 6 tuổi qua đánh giá của phụ huynh, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 5, 2011.
 30. Huỳnh Văn Sơn (2011), Xu hướng chọn nghề của học sinh cuối cấp trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông tỉnh Bình Dương, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 10, 2011.
 31. Huỳnh Văn Sơn (2011), Thực trạng nhận thức của phụ huynh tại TP HCM về sự phát triển trí tuệ của trẻ 6 - 11 tuổi, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 12, 2011.
 32. Huỳnh Văn Sơn (2011), Đánh giá của học sinh về hiệu quả hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp THCS và học sinh THPT tỉnh Bình Dương, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 2, 2011.
 33. Huỳnh Văn Sơn (2011), Thực trạng kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên một số Trường Đại học tại TP HCM hiện nay, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 5, 2011.
 34. Huỳnh Văn Sơn, Bùi Hồng Quân (2011), Nâng cao kỹ năng tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn TP HCM bằng chương trình giáo dục ngoại khoá, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 6, 2011.
 35. Huỳnh Văn Sơn (2011), Thực trạng nhận thức của phụ huynh tại TP HCM về trí tuệ xã hội, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 7, 2011.
 36. Huỳnh Văn Sơn (2011), Nguyễn Thị Uyên Thy (2011), Thực trạng trầm cảm của phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại TP HCM, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 8, 2011.
 37. Huỳnh Văn Sơn (2011), Thực trạng trầm cảm của phụ nữ đến tư vấn tại TP HCM qua thang đo chuyên biệt, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 11, 2011.
 38. Huỳnh Văn Sơn (2011), Đánh giá của học sinh của học sinh cuối cấp THCS và học sinh THPT về hiệu quả hướng nghiệp cho học sinh Trung học tại Tỉnh Bình Dương, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 12, 2011.
 39. Huỳnh Văn Sơn (2011), Ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị dạy học thử nghiệm kế hoạch bài giảng kỹ năng sống cho sinh viên tại TP HCM, Tạp chí Thiết bị giáo dục, tháng 5, 2011.
 40. Huỳnh Văn Sơn (2011), Mai Mỹ Hạnh, Một số yêu cầu trong việc thiết kế kế hoạch bài dạy với Powerpoint, Tạp chí Thiết bị giáo dục, tháng 11, 2011.
 41. Huỳnh Văn Sơn (2011), Nhận thức của học sinh cuối cấp THCS và học sinh THPT tỉnh bình Dương về vai trò của hướng nghiệp và mức độ ảnh hưởng đến sự chọn nghề của các em, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 4, 2011.
 42. Huỳnh Văn Sơn (2011), Quan niệm về kỹ năng sống hiện nay, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 7, 2011.
 43. Huỳnh Văn Sơn (2011), Hướng nghiệp cho học sinh - Khó khăn và thách thức đối với đội ngũ giáo viên tỉnh Bình Dương, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 8, 2011.
 44. Huỳnh Văn Sơn (2011), Hiệu quả chương trình hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp THCS và THPT ở Tỉnh Bình Dương, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 9, 2011.
 45. Huỳnh Văn Sơn (2011), Trần Thị Ngọc Chúc, Một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của các nhóm lớp Mầm non tư thục tại TP HCM hiện nay, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 12, 2011.
 46. Huỳnh Văn Sơn (2011), Nhận thức của phụ huynh về vấn đề biếng ăn tâm lý của trẻ từ 1 đến 6 tuổi, Tạp chí Khoa học và Giáo dục Huế, tháng 3, 2011.
 47. Huỳnh Văn Sơn (2011), Thực trạng tính tích cực nhận thức của trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong trò chơi phân vai có chủ đề, Tạp chí Đại học Sài Gòn, tháng 9, 2011.
 48. Huỳnh Văn Sơn (2011), Tự đánh giá bản thân của thiếu niên sống trong các Trung tâm bảo trợ xã hội tại địa bàn TP HCM, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ Đại học Quốc gia TP HCM, tháng 12, 2011.
 49. Huỳnh Văn Sơn và Bùi Hồng Quân (2011), Nâng cao kỹ năng tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn TP HCM, Tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 4, 2011.
 50. Huỳnh Văn Sơn (2012), Thực trạng việc sử dụng các biện pháp khắc phục tình trạng biếng ăn tâm lý ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi của các phụ huynh hiện nay, Tạp chí Tâm lý học, tháng 3, 2012.
 51. Huỳnh Văn Sơn (2012), Xây dựng tiêu chí đánh giá các nhóm lớp mầm non tư thục tại TP Hồ Chí Minh hiện nay - một đòi hỏi cấp bách, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 3, 2012.
 52. Huỳnh Văn Sơn (2012), Thực trạng các vấn đề sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh gặp phải trong thực tập sư phạm đợt một theo hình thức gửi thẳng, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 7, 2012.
 53. Huỳnh Văn Sơn (2012), Thực trạng một số kỹ năng mềm của sinh viên ĐHSP hiện nay, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 9, 2012.
 54. Huỳnh văn Sơn (2012), Thực nghiệm một số biện pháp khắc phục tình trạng biếng ăn tâm lý của trẻ từ 1 đến 3 tuổi tại TP. HCM, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 12, 2012.
 55. Huỳnh Văn Sơn (2012), Mức độ trí tuệ nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại TP HCM hiện nay qua Test Raven màu, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 1, 2012.
 56. Huỳnh Văn Sơn (2012), Using POWERPOINT design in the lesson plan formulation of Educational Psychology majors at Ho Chi Minh city Pedagogy University, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 3, 2012.
 57. Huỳnh Văn Sơn (2012), Thực trạng kỹ năng diễn đạt của học sinh một số trường Trung học chuyên nghiệp tại TP HCM, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 5, 2012.
 58. Huỳnh Văn Sơn (2012), Thực trạng một vài kỹ năng mềm của sinh viên ĐHSP, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 11, 2012.
 59. Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Kim Sơn, Lê văn Hữu Phú (2012), Mối quan hệ giữa stress và hành vi ứng xử của giáo viên một số trường mầm non tư thục tại TP HCM hiện nay, Thông tin khoa học giáo dục - Trường Cao đẳng Sư phạm TW TP HCM, 2012.
 60. Huỳnh Văn Sơn (2012), Đánh giá một vài biểu hiện trong trí tuệ nhận thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua Test Raven màu, Tạp chí Giáo dục và xã hội tháng 3, 2012.
 61. Huỳnh Văn Sơn (2012), Kỹ năng sống và kỹ năng mềm dưới góc nhìn Tâm lý học, Tạp chí Giáo dục và xã hội tháng 8, 2012.
 62. Huỳnh Văn Sơn (2012), Định hướng công việc của chuyên viên tham vấn học đường hiện nay, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 9, 2012.
 63. Huỳnh Văn Sơn (2012), Thực trạng cơ sở vật chất, phương pháp quản lý và yếu tố con người của các nhóm lớp mầm non tư thục tại TP HCM hiện nay, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 10, 2012.
 64. Huỳnh Văn Sơn, Mai Mỹ Hạnh (2012), Tiếp cận hành vi nghiện Game online của học sinh dưới góc độ chẩn đoán và giáo dục, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 12, 2012.
 65. Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Vĩnh Khương (2012), Tự đánh giá một số kỹ năng trong nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ tại TP HCM hiện nay, Tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 4 năm 2012.
 66. Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Kim Sơn, Lê văn Hữu Phú (2012), Thực trạng biểu hiện stress ở giáo viên một số trường mầm non tư thục tại TP HCM hiện nay, Tạp chí dạy và học ngày nay, tháng 8, 2012.
 67. Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Nhung (2012), Cách ứng phó với áp lực tâm lý của trẻ lao động sớm, Tạp chí dạy và học ngày nay, tháng 10, 2012.
 68. Huỳnh Văn Sơn (2012), Thử nghiệm biện pháp tác động nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên tại TP HCM, Tạp chí Giáo dục, tháng 7, 2012.
 69. Huỳnh Văn Sơn (2013), Phân biệt kỹ năng sống và kỹ năng mềm, Tạp chí Đại học Sài gòn, tháng 2, 2013.
 70. Huỳnh Văn Sơn (2013), Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ĐHSP, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 1 &2, 2013.
 71. Huỳnh Văn Sơn (2013), Tự đánh giá của sinh viên và đánh giá của giảng viên về kỹ năng mềm của sinh viên ĐHSP, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 1 &2, 2013.
 72. Huỳnh Văn Sơn (2013), Tìm hiểu những khó khăn về kỹ năng mềm của sinh viên ĐHSP, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 3, 2013.
 73. Huỳnh Văn Sơn (2013), Những nguyên nhân ảnh hưởng đến tính tích cực trong hoạt động giải trí của sinh viên một số Trường Đại học tại TP HCM, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 10, 2013.
 74. Huỳnh văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Vân (2013), Thực trạng bầu không khí tâm lý của lớp học tại Trường Đại học An ninh nhân dân, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 1, 2013.
 75. Huỳnh văn Sơn, Nguyễn Thị Nhung (2013), Thực nghiệm nâng cao nhận thức về áp lực tâm lý và cách ứng phó với áp lực tâm lý cho trẻ lao động sớm, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 4, 2013.
 76. Huỳnh Văn Sơn (2013), Phân tích việc xây dựng chùa như điểm hỗ trợ tinh thần cho một bộ phận dân cư dưới góc độ Tâm lý học, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 8, 2013.
 77. Huỳnh Văn Sơn (2013), Thử nghiệm một vài biện pháp phát triển một số kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Sư phạm, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 9, 2013.
 78. Huỳnh Văn Sơn, Hồ Ngọc Kiều (2013), Một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh tại một số Trường Trung học phổ thông tỉnh Long An, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 11, 2013.
 79. Huỳnh Văn Sơn (2013), Một số khó khăn của giảng viên trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học hiện nay, Tạp chí Tâm lý học, tháng 10, 2013.
 80. Huỳnh Văn Sơn (2013), Hành vi sử dụng rượu bia ở nam sinh viên và người trưởng thành trẻ tuổi tại TP HCM, Tạp chí Tâm lý học xã hội, tháng 11, 2013.
 81. Huỳnh Văn Sơn, Đặng Mạnh Cường, Trần Thái Hòa (2013), Xây dựng đĩa CD hỗ trợ giáo dục giới tính cho học sinh mù hoàn toàn từ 12 đến 18 tuổi, Tạp chí Thiết bị giáo dục, tháng 12, 2013.
 82. Huỳnh Văn Sơn (2013), Kỹ năng quản lý cảm xúc của sinh viên ĐHSP, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 9, 2013.
 83. Huỳnh văn Sơn (2013), Proposing some mesures to improve soft skills for the students of University of EducationTạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 12, 2013.
 84. Le To Do Quyen, Norzaria Mohd Zaharium, Nguyen Ke Hao, Huynh Van Son (2013), The concept of Reponsibilities 5th Grade Students from Ethnic Minority Group in Viet Nam, Asian social science, July, 2013.
 85. Huỳnh văn Sơn (2014), Thực trạng tính tích cực trong hoạt động giải trí của sinh viên một số Trường Đại học tại TP. HCM, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 1, 2014.
 86. Huỳnh văn Sơn, Nguyễn Thị Diễm My (2014), Một số biện pháp nâng cao cơ hội tiếp cận thực tế cho sinh viên dưới góc nhìn từ mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 1&2, 2014.
 87. Huỳnh Văn Sơn, Hồ Ngọc Kiều (2014), Thực trạng nhận thức về tự học của học sinh THPT tỉnh Long An, Tạp chí Đại học Sài Gòn, tháng 2, 2014.
 88. Huỳnh Văn Sơn, Mai Mỹ Hạnh, Quang Thục Hảo (2014), Mức độ nghiện rượu bia ở nam sinh viên và người trưởng thành trẻ tuổi tại TP HCM hiện nay, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 2, 2014.
 89. Huỳnh Văn Sơn (2014), Tính tích cực trong hoạt động giải trí của sinh viên một số trường Đại học tại TP HCM với lĩnh vực âm nhạc và thể thao, Tạp chí Thiết bị giáo dục, tháng 2, 2014.
 90. Huỳnh Văn Sơn (2014), Biện pháp phát triển kỹ năng mềm của sinh viên Đại học tại TP. HCM, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ Đại học Quốc gia TP HCM, tháng 2, 2014.
 91. Huỳnh Văn Sơn (2014), Từ những khó khăn của sinh viên mới tốt nghiệp nhìn về một số kỹ năng mềm nhằm chuẩn bị thích ứng nghề, Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, tháng 7, 2014.
 92. Huỳnh Văn Sơn , Bùi Thị Xuân Lụa (2014), Một số biện pháp phát triển kỹ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề, Tạp chí Thiết bị giáo dục, tháng 7, 2014.
 93. Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Trang Nhung (2014), Biện pháp nâng cao tính tích cực nhận thức của học sinh lớp 5 trong giải bài toán có lời văn, Tạp chí Thiết bị giáo dục, tháng 7, 2014.
 94. Huỳnh Văn Sơn (2014), Định lượng nhu cầu giáo dục mầm non dựa trên ý kiến phụ huynh và số lượng trẻ em theo độ tuổi trong công tác quy hoạch nhân lực, Tạp chí Giáo dục, tháng 7, 2014.
 95. Huỳnh Văn Sơn,Nguyễn Thị Diễm My (2014), Một số biện pháp nâng cao cơ hội tiếp cận thực tế cho sinh viên nhìn từ mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 1 & 2, 2014
 96. Huỳnh Văn Sơn (2014), Bản chất của hoạt động dạy trong khoa học sư phạm dưới góc nhìn hiện đại, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 3, 2014.
 97. Huỳnh Văn Sơn, Phạm Tiến Công (2014), Một số yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn xã hội của học sinh trung học cơ sở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 5, 2014.
 98. Huỳnh Văn Sơn ,Hồ Ngọc Kiều (2014), Nhận thức về tự học và kỹ năng tự học của học sinh tại một số trường THPT tỉnh Long An, Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 6, 2014.
 99. Huỳnh Văn Sơn (2014), Thực trạng nhận thức về kỹ năng giải quyết vấn đề và mức độ giải quyết vấn đề của sinh viên năm thứ ba trường ĐHSP TP HCM đối với một số vấn đề trong thực tập sư phạm đợt một theo hình thức gửi thẳng, Tạp chí Tâm lý học, tháng 8, 2014
 100. Huynh Van Son, Nguyen Thi Minh Hong (2014), Some Solutions to Improve the Opportunities for Practical Approaches for Students in the View of Relationship between Schools and Enterprises, The7th International Conference on Educational Reform 2014 (ICER 2014), March, 2014.
 101. Nguyen Vinh Khuong, Huynh Van Son, Nguyen Thi Diem My (2014), Determination of some necessary soft skills for citizens in the flat world oriented Global education, The7th International Conference on Educational Reform 2014 (ICER 2014), March, 2014.
 102. Huynh Van Son (2014), “From alcohol addiction behavior of students and youngs adults in Viet Nam looking at the Vietnamese cultural life”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 4 No.7.
 103. Huynh Van Son, Nguyen Thi Diem My (2014), “The Selection of the Morality - Humanity Values of the Student of the Universities in Ho Chi Minh City - Vietnam now”, International Journal of Social Science and Humanities Research, Vol. 2, Issue 2, pp: (32-37)
 104. Huynh Van Son, Nguyen Thi Diem My (2014), “From the reason causes anorexia in children at the age from 1 to 6 years old to proposing some measures to overcome the psychology”, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Vol. 4, No. 6, June 2014, pp. 148-160.
 105. Huynh Van Son, Mai My Hanh, Nguyen Thi Diem My (2014), “Behavioral Patterns of Tobacco Addiction of Students at Some Universities in HCMC - Viet Nam”, International Journal of Culture and History, Vol. 1, No. 1
 106. Huynh Van Son, Nguyen Thi Diem My, Nguyen Vinh Khuong (2014), “Some methods to increase job opportunities for currently new graduates from practical requirements towards global education”, Asian Journal of Education and e-Learning, Vol 2, No 3.
 107. Le To-Do-Quyen, Norzarina Mohd-Zaharim, Huynh Van-Son (2014), “A Comparison of Same-Ethnicity and Cross-Ethnicity Friendship Quality of Adolescents in Vietnam”, International social development Conference (ISDC), Langkawi Island - Malaysia.
 108. Huynh Van Son, Quang Thuc Hao, Mai My Hanh (2014), “Assessment of Buddhists and visitors about Dieu Phap pagoda’s activities - Base on self- assessment evidence”, Social Science Research, Vol 2, No 4.
 109. Huynh Van Son (2014), Assessing the impact of Ho Chi minh City Dieu Phap pagoda’s spiritual support activities on the change in lifestyle, behavior of Buddhists and visitors, Psychology Research, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , August. 2014, USA.

Đề tài nghiên cứu

 1. Huỳnh Văn Sơn (2003), Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý học cho sinh viên các khoa tại Trường ĐHSP TP HCM, Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ 2003, Thành viên chính thức. Nghiệm thu loại Khá.
 2. Huỳnh Văn Sơn (2007),Sự lựa chọn các giá trị đạo đức - nhân văn trong định hướng lối sống của sinh viên ở một số trường Đại học tại TP HCM trong giai đoạn hiện nay, Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ 2007, Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu loại Tốt.
 3. Huỳnh Văn Sơn (2007),Thực trạng chương trình đào tạo của một số học phần nghiệp vụ sư phạm tại ĐHSP TP HCM và giải pháp đổi mới, Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 2009, Thành viên chính thức. Nghiệm thu loại Tốt.
 4. Huỳnh Văn Sơn (2010), Mức độ trí tuệ nhận thức của trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại TP HCM, Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở, Thành viên chính thức 2010. Nghiệm thu loại Tốt.
 5. Huỳnh Văn Sơn (2010), Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp THCS và THPT Tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2015, Đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh 2010, Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu loại Khá.
 6. Huỳnh Văn Sơn (2010), Thực trạng một số kỹ năng sống của sinh viên các Trường Đại học tại TP HCM hiện nay, Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ 2010, Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu loại Tốt.
 7. Huỳnh Văn Sơn (2011), Biện pháp tâm lý khắc phục khi trẻ biếng ăn trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi, Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 2011. Đề tài được tài trợ toàn phần, Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu loại Tốt.
 8. Huỳnh Văn Sơn (2011), Thực trạng nhận thức của phụ huynh về trí tuệ xã hội và trí tuệ xã hội của trẻ mẫu giáo 6 - 11 tuổi tại TP HCM, Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 2011. Đề tài được tài trợ toàn phần, Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu loại Tốt.
 9. Huỳnh Văn Sơn (2012), Thực nghiệm một số biện pháp khắc phục tình trạng biếng ăn tâm lý của trẻ từ 1 đến 3 tuổi, Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 2012. Đề tài được tài trợ toàn phần, Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu loại Tốt.
 10. Huỳnh Văn Sơn (2012), Thực trạng kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên ĐHSP TP HCM trong đợt thực tập sư phạm theo hình thức gửi thẳng, Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 2012, Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu loại Tốt.
 11. Huỳnh Văn Sơn (2012), Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại ĐHSP TP HCM, Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 2012, Thành viên chính thức. Nghiệm thu loại Tốt.
 12. Huỳnh Văn Sơn (2003), Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên các Trường ĐHSP, 2012 - 2013, Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu loại xuất sắc.
 13. Huỳnh Văn Sơn (2003), Thực trạng việc xây dựng Chùa Diệu Pháp như điểm hỗ trợ tinh thần cho một bộ phận dân cư TP HCM và các tỉnh lân cận, Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở. Đề tài được tài trợ toàn phần 2014, Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu loại Tốt.
 14. Huỳnh Văn Sơn (2014), Thực trạng tính tích cực trong hoạt động giải trí của sinh viên một số trường ĐH tại TP HCM, Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 2014. Đề tài được tài trợ toàn phần, Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu loại Tốt.
 15. Huỳnh Văn Sơn (2013), Xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi dựa trên bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, Đề tài khoa học công nghệ cấp Sở, Thành viên chính thức. Đang thực hiện.
 16. Huỳnh Văn Sơn (2013), Phát triển giáo viên mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non tại TP HCM, Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ 2013, Thành viên chính thức. Đang thực hiện.
 17. Huỳnh Văn Sơn (2014), Thực trạng biểu hiện của hành vi nghiện rượu bia ở sinh viên và người trưởng thành trẻ tuổi tại một số tỉnh thành của Việt Nam, Đề tài được tài trợ toàn phần 2014, Chủ nhiệm đề tài. Đang nghiệm thu.
 18. Huỳnh Văn Sơn (2014), Nâng cao kỹ năng thích ứng với môi trường công việc của sinh viên khi thực tập tốt nghiệp của sinh viên trên địa bàn TP HCM, Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ 2014, Chủ nhiệm đề tài. Đang thực hiện.
 19. Huỳnh Văn Sơn (2014), Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp khắc phục tình trạng bạo lực học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh 2014, Chủ nhiệm đề tài. Đang thực hiện.
 20. Huỳnh Văn Sơn (2014), Hành vi nghiện face book của vị thành niên từ từ 15 đến 18 tuổi tại TP HCM, , Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 2014, Chủ nhiệm đề tài. Đang nghiệm thu.
 21. Huỳnh Văn Sơn (2014), Hành vi văn hóa giao thông của sinh viên một số trường đại học tại TP HCM hiện nay, Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 2014, Thành viên đề tài.
 22. Huỳnh Văn Sơn (2014), Biểu hiện khủng hoảng tuổi về hưu của người cao tuổi tại TP HCM, Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 2014, Thành viên đề tài.

SÁCH

 1. Huỳnh Văn Sơn, Thắc mắc. com, Tác giả, NXB Phương Đông, 2006.
 2. Huỳnh Văn Sơn, Cửa sổ tình yêu với bạn trẻ (Viết chung), Đồng tác giả, NXB Thanh niên, 2006.
 3. Huỳnh Văn Sơn, Vẽ đường cho hươu chạy đúng, Tác giả, NXB Thanh niên, 2008.
 4. Huỳnh Văn Sơn, Những băn khoăn của vị thành niên, Tác giả, NXB Giáo dục, 2006.
 5. Huỳnh Văn Sơn, Tuyển tập trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, Tác giả, NXB Giáo dục, 2006.
 6. Huỳnh Văn Sơn, Gia đình, Tác giả, NXB Giáo dục, 2009.
 7. Huỳnh Văn Sơn, Giáo trình Tâm lý học sáng tạo, Tác giả, NXB Giáo dục, 2009.
 8. Huỳnh Văn Sơn, Nhập môn khoa học kỹ năng sống, Tác giả, NXB Giáo dục, 2009.
 9. Huỳnh Văn Sơn, Trò chơi phát triển khả năng phán đoán - suy luận của trẻ, mẫu giáo 5 - 6 tuổi, Chủ biên, NXB Trẻ, 2009.
 10. Huỳnh Văn Sơn, Bạn trẻ và kỹ năng sống, Tác giả, NXB Lao động - xã hội, 2009.
 11. Huỳnh Văn Sơn, Đối thoại với cái tôi của tuổi trẻ, Chủ biên, NXB Lao động - xã hội, 2009.
 12. Huỳnh Văn Sơn, Rubic tình yêu, Tác giả, NXB Lao động - xã hội, 2009.
 13. Huỳnh Văn Sơn, Chát với cha mẹ, Tác giả, NXB Trẻ, 2009.
 14. Huỳnh Văn Sơn, Bản lĩnh sống, Tác giả, NXB Trẻ, 2009.
 15. Huỳnh Văn Sơn, Góc khuất của teen, Tác giả, NXB Trẻ, 2009.
 16. Huỳnh Văn Sơn, Bí ẩn... hãy lên tiếng, Tác giả, NXB Trẻ, 2009
 17. Huỳnh Văn Sơn, Hành trình đi tìm ý tưởng sáng tạo, Chủ biên, NXB ĐHSP TP HCM, 2010.
 18. Huỳnh Văn Sơn, Văn hóa và sự phát triển tâm lý, Tác giả, NXB ĐHSP TP HCM, 2010.
 19. Huỳnh Văn Sơn, Nhập môn Tâm lý học phát triển, Tác giả, NXB Giáo dục, 2010.
 20. Huỳnh Văn Sơn, Những vấn đề cơ bản của Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm, Chủ biên, NXB ĐHSP TP HCM, 2010.
 21. Huỳnh Văn Sơn, Giáo trình Tâm lý học giao tiếp, Chủ biên, NXB ĐHSP TP HCM, 2011.
 22. Huỳnh Văn Sơn, Những cơ sở tâm lý của hoạt động dạy và học tích cực, Tác giả, NXB ĐHSP TP HCM, 2011.
 23. Huỳnh Văn Sơn, Giáo trình Kỹ năng làm việc nhóm, Chủ biên, NXB Trẻ, 2011.
 24. Huỳnh Văn Sơn, Giáo trình Kỹ năng giao tiếp, Chủ biên, NXB Trẻ, 2011.
 25. Huỳnh Văn Sơn, Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Sư phạm, Chủ biên, NXB Giáo dục, 2012.
 26. Huỳnh Văn Sơn, Hành vi nghiện dưới góc độ Tâm lý học, Chủ biên, NXB Giáo dục, 2012.
 27. Huỳnh Văn Sơn, Phát triển tưởng tượng cho trẻ mẫu giáo thông qua hình thức kể chuyện sáng tạo, Chủ biên, NXB Giáo dục, 2012.
 28. Huỳnh Văn Sơn, Giáo dục thai nhi dưới góc nhìn Tâm lý học, Chủ biên, NXB Giáo dục, 2012.
 29. Huỳnh Văn Sơn, Văn hóa giao thông trong môi trường học đường, Chủ biên, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2012.
 30. Huỳnh Văn Sơn, Giáo trình Tâm lý học Giáo dục Đại học, Chủ biên, NXB ĐHSP TP HCM, 2012.
 31. Huỳnh Văn Sơn, Giáo trình Tâm lý học Sư phạm Đại học, Chủ biên, NXB ĐHSP TP HCM, 2012.
 32. Huỳnh Văn Sơn, Giáo trình Tâm lý học đại cương, Chủ biên, NXB ĐHSP TP HCM, 2012.
 33. Huỳnh Văn Sơn, Giáo dục phòng chống ma túy trong môi trường học đường, Chủ biên, NXB Giáo dục, 2013.
 34. Huỳnh Văn Sơn, Chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông, Chủ biên, NXB Giáo dục, 2013.
 35. Huỳnh Văn Sơn, Ngôi trường dấu yêu, Chủ biên, NXB Giáo dục, 2014.
 36. Huỳnh Văn Sơn, Mái ấm gia đình, Chủ biên, NXB Giáo dục, 2014.
 37. Huỳnh Văn Sơn, Ngã rẽ cuộc đời, Chủ biên, NXB Giáo dục, 2014.
 38. Huỳnh Văn Sơn, Khắc phục chứng biếng ăn tâm lý của trẻ nhỏ, Chủ biên, NXB Phụ nữ, 2014.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 595 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Hai 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...