Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Trần Đức Thuận PDF. In Email
Thứ ba, 02 Tháng 8 2011 09:15

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên

: Trần Đức Thuận

Ngày sinh

: 28/12/1982

Quê quán

: Bắc Ninh

Học vị

: Thạc sỹ , năm công nhận : 2009

Chức danh

:

Môn giảng dạy


: Các học phần Toán cơ bản, LLDH Toán

Đơn vị công tác

: Khoa Giáo dục Tiểu học

Địa chỉ liên lạc

: Khoa Giáo dục Tiểu học, A.3.09
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh,
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5,
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại

:

Email

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.B. PHẦN DANH MỤC

BÀI BÁO

 1. Trần Đức Thuận (2014), “Mối liên hệ giữa các quy chế đánh giá và kết quả tốt nghiệp của sinh viên”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ISSN: 1859-3100, Số 63 (96), 9/2014, tr. 114 - 123.
 2. Nguyễn Thị Ly Kha, Dương Minh Thành, Vũ Thị Ân, Trần Đức Thuận (2015), “Ngành Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ISSN: 1859-3100, Số 6 (71), 6/2015, tr. 9 - 21.
 3. Trần Đức Thuận (2015), “Khái niệm diện tích trong sách Toán tiểu học Việt Nam và Pháp”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ISSN: 1859-3100, Số 6 (71), 6/2015, tr. 107 - 113.
 4. Trần Đức Thuận (2016), “Đặc điểm hình học của những hình cùng diện tích và việc nhận dạng phân số”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ISSN: 1859-3100, Số 7 (85), 7/2016, tr. 49 - 57.
 5. Trần Đức Thuận, Trương Phương Thanh (2016), “Nguyện vọng đăng kí học phần tự chọn của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học”. Kỷ yếu HTKH Sinh viên và Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016; Phần II: Báo cáo của cán bộ trẻ; tr. 596 – 601; ISBN: 978-604-947-640-2 (Đăng ký kế hoạch xuất bản số 3407-2016/CXBIPH/02-124/ĐHSPTPHCM; Quyết định xuất bản số 583/QĐ-NXBĐHSP ký ngày 18 tháng 10 năm 2016), tr. 269 - 278.
 6. Trần Đức Thuận (2017), “Quan niệm của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học về thể tích vật thể”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ISSN: 1859-3100, Tập 14, Số 4/2017, tr. 12 - 19.
 7. Trần Đức Thuận (2017), “Khái niệm Thể tích trong dạy học Toán ở tiểu học: Một nghiên cứu về sự lựa chọn của thể chế và ảnh hưởng của nó”. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6; ISBN: 978-604-947-988-5; (Số xác nhận đăng kí xuất bản: 2991-2017/CXBIPH/01-84/ĐHSPTPHCM; Quyết định xuất bản số: 412/QĐ-NXBĐHSPTPHCM ký ngày 15/9/2017), tr. 269 - 278.
 8. Trần Đức Thuận, Nguyễn Chí Thành (2018), “Một điều tra khoa học luận về các khái niệm độ dài, diện tích, thể tích”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ISSN: 1859-3100, Tập 15, Số 4/2018, tr. 29 - 39.
 9. Trần Đức Thuận (2018), “Khái niệm thể tích trong sách giáo khoa tiểu học Singapore và Việt Nam: nhìn từ cách tiếp cận mô hình hóa Toán học”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ISSN: 2354-1075, Tập 63, Số 12/2018, tr. 14-20.
 10. Trần Đức Thuận (2018), “Nghiên cứu so sánh nội dung chủ đề Hình học không gian trong sách Toán Tiểu học của Việt Nam và Singapore”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, ISSN: 2615-8957, Số 11/2018, tr. 116-120.
 11. Trần Đức Thuận (2018), “Khái niệm thể tích trong sách giáo khoa tiểu học Singapore và Việt Nam: nhìn từ cách tiếp cận mô hình hóa Toán học”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ISSN: 2354-1075, Tập 63, Số 12/2018, tr. 14-20.
 12. Trần Đức Thuận (2019), "Đặc trưng hình học của diện tích và bài toán cắt giấy ở tiểu học”, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, ISSN: 2354-1075, Tập 64, Số 7/2019, tr. 140-149.
 13. Trần Đức Thuận (2019), “Những bài toán khai thác ba phương diện hình học, số học, đại lượng của chu vi và diện tích trong sách Toán tiểu học của Pháp và Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, ISSN: 2615-8957, Số 20, tháng 8/2019, tr. 109-114.
 14. Trần Đức Thuận (2019), “Những hình có cùng diện tích, chu vi trong sách giáo khoa Toán tiểu học Việt Nam và Pháp”, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, ISSN: 2354-1075, Tập 64, Số 9/2019, tr. 151-159.
 15. Trần Đức Thuận (2019), “Phát triển một số kiến thức hình học cho giáo viên tiểu học bằng cách lật ngược vấn đề”, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TPHCM, ISSN: 1859-3100, Số 11/2019, tr. 709-716.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 1. Trần Đức Thuận & tgk (2005), Finding the knot length of a rope through Mathematical Modelling. Đề tài kết thúc khóa học “Student research in secondary mathematics: A creative problem solving approach” (SM117), Trung tâm SEAMEO RECSAM, Malaysia.
 2. Trần Đức Thuận (2009), Khái niệm diện tích trong dạy học Toán ở trung học cơ sở (La notion d’aire dans l’enseignement-apprentissage desmathematiques au collège). Luận văn Thạc sĩ (hai phiên bản Việt - Pháp), Trường ĐH Sư phạm TPHCM.
 3. Vũ Thị Ân, Nguyễn Thị Ly Kha, Đỗ Thị Nga, Trần Đức Thuận, Trương Thị Thu Vân, Lê Thị Thanh Chung (2010), Xây dựng website và cơ sở dữ liệu hỗ trợ cho dạy và học môn “Tự nhiên và Xã hội” ở tiểu học. Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số: B2007.19.29. Xếp loại Khá. Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Ân.
 4. Trần Đức Thuận (2012), Xây dựng “Phần mềm hỗ trợ viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở trường tiểu học”. Đề tài NCKH cấp cơ sở, mã số: CS 2011.19.20. Xếp loại Tốt.
 5. Phạm Hải Lê, Trần Đức Thuận & tgk (2014), Xây dựng “Từ điển điện tử từ ngữ giáo khoa lớp 1” hỗ trợ việc giảng dạy cho học sinh thiểu năng trí tuệ học hòa nhập. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM. Xếp loại Khá. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Hải Lê.

SÁCH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Nguyễn Thị Nga, Trần Đức Thuận (2016), Bài tập Cơ sở Toán ở tiểu học 1, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM, ISBN: 978-604-947-517-7.
 2. Trần Đức Thuận (2016), Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học tiểu học, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM, ISBN: 978-604-947-648-8.

 

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 676 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Hai 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...