Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Công tác xây dựng đội ngũ

Công tác xây dựng đội ngũQua 30 năm xây dựng và phát triển, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ của Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn được coi trọng và được đặt lên hàng đầu. Xây dựng đội ngũ là vấn đề cấp thiết, là vấn đề sống còn của Nhà trường. Ý thức được điều này, các thế hệ lãnh đạo kế tiếp nhau của Nhà trường luôn có những hình thức, biện pháp thích hợp để củng cố đội ngũ. Xây dựng Nhà trường chính là xây dựng đội ngũ, mà nhiệm vụ chính của xây dựng đội ngũ là xây dựng đội ngũ thầy giáo.

Coi trọng chất lượng đội ngũ, đặc biệt là chất lượng đội ngũ giảng viên, hàng năm, Trường có kế hoạch khuyến khích cán bộ giảng dạy đi học tập, nghiên cứu (trong và ngoài nước, ngắn hoặc dài hạn) để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như rèn luyện nâng cao trình độ ngoại ngữ và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

Hàng năm, Trường có kế hoạch giữ lại sinh viên giỏi, xuất sắc để bồi dưỡng, đào tạo tiếp, bổ sung cho đội ngũ giảng viên các khoa.

Bên cạnh đó, Trường cũng có chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” thu hút những cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lí có trình độ cao để bổ sung đội ngũ.
Song song với những việc làm trên, Trường đã xây dựng được một tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí dù không ít khó khăn. Với sự chỉ đạo, phối hợp nhịp nhàng giữa tổ chức Đảng, chính quyền với các đoàn thể trong Trường nên có sự đồng thuận trong cơ quan. Chính yếu tố đoàn kết đã tạo nên sức mạnh giúp Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

 

Ngoài các quy chế chung của Ngành, Trường đã xây dựng được Quy chế chi tiêu nội bộ, là điều kiện tốt để thực hiện dân chủ trong Nhà trường, tạo điều kiện để mọi người tham gia quản lí Nhà trường. Quy chế chi tiêu nội bộ giúp các đơn vị và cá nhân hiểu được nhiệm vụ của đơn vị mình cũng như các đơn vị, cá nhân khác, tạo thuận lợi cho sự phối kết hợp trong công tác.

Năm học 2006 – 2007, số cán bộ của Trường là 797 người, trong đó giảng viên là 533 người. Tỉ lệ người học và giảng viên là 25/1. Tỉ lệ này phù hợp với Đề án của Trường Đại học Sư phạm trọng điểm mà Trường đã xây dựng năm 2005. Trường yêu cầu các khoa có trách nhiệm chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ đội ngũ, điều tiết cân đối giảng viên giữa các bộ môn, đáp ứng được nhu cầu đào tạo mà khoa đảm trách.

Đội ngũ cán bộ quản lí của Trường hiện nay là 152 người (tính từ phó trưởng bộ môn trở lên). Hầu hết đó là những cán bộ có trình độ chuyên môn vững vàng, được học tập, bồi dưỡng qua các lớp quản lí giáo dục hoặc quản lí hành chính Nhà nước.

Đội ngũ cán bộ, viên chức hành chính hầu hết chưa được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ, chủ yếu là người được chọn từ các khoa hoặc sinh viên giữ lại Trường và qua một số nguồn khác. Để khắc phục tình trạng này, Trường đã chủ động liên kết với Học viện Hành chính Quốc gia mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quản lí Nhà nước ngạch chuyên viên.

Còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được tất cả những yêu cầu của việc xây dựng Trường Đại học Sư phạm trọng điểm, nhưng nhìn lại quá trình đi lên của Nhà trường, công tác xây dựng đội ngũ đã có những bước tiến đáng tự hào. Vào những năm 90 của thế kỉ trước, Trường có chỉ 2 tiến sĩ, 32 phó tiến sĩ, 12 thạc sĩ trong tổng số 461 cán bộ giảng dạy. Ở thời điểm hiện tại, Trường có 27 giáo sư, phó giáo sư, 136 tiến sĩ, 214 thạc sĩ trên tổng số 533 giảng viên. Đó là chưa kể một lực lượng giảng viên tương đối lớn đang được cử đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước. Trong số cán bộ của Trường, 5 năm trở lại đây có 76 cán bộ, giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 95 cán bộ bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Chỉ tính từ năm 2000 đến nay, Trường đã giữ 141 sinh viên khá, giỏi để bổ sung lực lượng kế cận, tuyển dụng từ nơi khác về 36 người trong đó 11 tiến sĩ, 5 thạc sĩ.

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, tháng 12/2005, Trường đã xây dựng Chương trình hành động với mục tiêu: kết hợp với kế hoạch quy hoạch cán bộ, các đơn vị cần chủ động xây dựng đội ngũ theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Trường phấn đấu đến năm 2010, 80% số giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó 40% có trình độ tiến sĩ; hạ tỉ lệ sinh viên trên 1 giảng viên là 20/1.

Trường xác định các nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là:

  • Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo, chuyên viên, cán bộ quản lí giáo dục các cấp trong Trường về tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học.
  • Tiến hành công tác quy hoạch đội ngũ nhà giáo, chuyên viên, cán bộ quản lí giáo dục các cấp trong Trường. Sắp xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị và phẩm chất, năng lực của mỗi người.
  • Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, kế hoạch và chế độ bồi dưỡng cán bộ.

Trước mắt, Trường đã tổ chức xong việc khảo sát thực trạng đội ngũ nhà giáo, giảng viên, cán bộ quản lí của các đơn vị trong toàn Trường. Sắp tới, sẽ tiến hành công tác quy hoạch phát triển đội ngũ cấp Trường và sẽ có những biện pháp cụ thể để từng đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đội ngũ.

30 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng với danh hiệu là Trường Đại học Sư phạm trọng điểm của cả nước. Sản phẩm Nhà trường tạo ra đã được xã hội chấp nhận và đánh giá cao. Thương hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được khẳng định trong cơ chế thị trường. Vì nhà trường và vì sự đòi hỏi bức thiết, tin tưởng của xã hội, cán bộ, viên chức nhà trường quyết tâm giữ vững và phát triển thương hiệu cao quý này.

 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 354 khách Trực tuyến