Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
KẾ HOẠCH “ Vầng Trăng Yêu Thương “ PDF Imprimer Envoyer
Vendredi, 09 Septembre 2011 16:06

HỘI SI NH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

BCH LIÊN CHI HỘI KHOA CNTT

***

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7  tháng 9  năm 2011

Số 08/KH-HSV

KẾ HOẠCH

“ Vầng Trăng Yêu Thương “

I. MỤC ĐÍCH-Ý NGHĨA

Trung thu là ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam, ngày mà các em được vui chơi, được thương yêu.

Hướng tới hàng loạt những hoạt động chăm lo cho trẻ em trong năm thanh niên, năm vì trẻ em.

Tạo điều kiện cho các chiến sỹ Mùa hè xanh trở về nơi công tác để tổ chức mùa trung thu cho trẻ em tại Phú Xuân-Nhà Bè để gắn chặt tình cảm giữa chiến sĩ và địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

    1. 1. Đối tượng:

Tất cả chiến sĩ Mùa hè xanh của liên khoa Công nghệ thông tin, Toán Tin và Lịch sử đã tham gia chiến dịch tình nguyện tại xã Phú Xuân – Nhà Bè; thành viên đội Công tác xã hội của Liên chi hội khoa Toán Tin.

  1. 2. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 14h – 20h ngày 10/9/2011.

Địa điểm: UBND Xã Phú Xuân – Nhà Bè.

  1. III. NỘI DUNG:

Tổ chức sân chơi ( văn nghệ, trò chơi vận động) và phát 100 phần quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã. Mỗi phần quà gồm: 1 chiếc bánh trung thu và 1 lồng đền trung thu.

IV. PHƯƠNG ÁN DI CHUYỂN

-         Các bạn tham gia chương trình tập trung  tại cơ sở An Dương Vương vào lúc 13h30 ngày 10/9/2011 để di chuyển xuống nhà Bè.

-         Các bạn nào có xe máy thì sử dụng xe máy để di chuyển xuống Nhà Bè, còn bạn nào không có xe máy thì chúng ta di chuyển bằng xe BUS. Khuyến khích các bạn đi bằng xe máy.

-         Mọi thắc mắc về phương án di chuyển và nội dung chi tiết kế hoạch các bạn liên hệ đồng chí: Trương Ngọc Khương (đt: 01654652839 )

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

-         7/9/2011 Lập kế hoạch, Trình kế hoạch lên VPK Toán- Tin, BTK HSV Trường.

-         10/9/2011 Thực hiện kế hoạch.

-         12/9/2011 Họp rút kinh nghiệm.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI

LIÊN CHI HỘI PHÓ

 

Trương Ngọc Khương

 

 


 Login