Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Hướng Dẫn Đại Hội Chi Đoàn PDF Print E-mail
Thursday, 15 September 2011 06:51

Đối với các chi Đoàn từ năm 2 trở lên: hoàn thành đại hội chi Đoàn trước 10/10/2011

Đối với các chi Đoàn năm nhất: 15/10/2011

 

Để công tác tổ chức đại hội diễn ra thành công và đúng điều lệ Đoàn các chi Đoàn Download  các văn bản sau về xem và làm theo đúng thủ tục đã được hướng dẫn.

STT Tệp đính kèm Ghi chú
1

huong dan to chuc dai hoi chi doan.doc

Hướng dẫn tổ chức ĐH
2 ban kiem diem.doc Bản kiểm điểm
3 bao cao tong ket.doc Báo cáo tổng kết
4 bien ban kiem phieu.doc Biên bản kiểm phiếu
5 chuong trinh dai hoi doan.doc Chương trình ĐH
6 chuan y bch chi doan.doc Đề nghị chuẩn y BCH
7 bien ban dai hoi.doc Biên bản ĐH
8 kich ban dh chi doan.doc Kịch bản ĐH
9 nghi quyet dai hoi.doc Nghị quyết ĐH
10 phieu bau cu.doc Phiếu bầu cử
11 phuong huong.doc Phương hướng ĐH
12 the le bau cu.doc Thế lệ bầu cử
13 thu moi.doc Thư mời
14 trang tri dai hoi.rar

Trang trí ĐH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Login