Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
THÔNG BÁO V/v thống kê số liệu Đoàn viên – Thanh niên PDF. In Email
Thứ sáu, 16 Tháng 9 2011 19:23

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP HCM - TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

BCH  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

***                                             Tp Hồ Chí Minh,  ngày 15  tháng 9 năm 2010

Số:01/TB-ĐK

 

THÔNG BÁO

V/v thống kê số liệu Đoàn viên – Thanh niên

Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Đoàn viên – Thanh niên trong khoa.

Ban chấp hành Đoàn khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các Chi đoàn trực thuộc tiến hành thống kê và tổng hợp số liệu Đoàn viên – Thanh niên trong chi Đoàn. Báo cáo tổng hợp nộp về Đoàn khoa theo mẫu đính kèm.

Hạn cuối gửi báo cáo về cho Đoàn khoa vào lúc 16h00 ngày 24/9/2011.

Các nội dung cần thống kê

1. Lập danh sách Đoàn viên của chi Đoàn – Có mẫu đính kèm. (Mau1).

2. Thông kê số liệu tình hình Đoàn viên - Thanh niên trong chi Đoàn – Có mẫu đính kèm (Mau2).

(Chú ý:  BCH chi Đoàn lưu ý  trong file Exel đính kèm có 2 Sheet. Mỗi sheet là một mẫu của mục 1 và mục 2)

3. Lập danh sách cán bộ Đoàn – Hội trong chi Đoàn – Có mẫu đính kèm (Mau3).

4. Thông kê Đoàn tịch cho Đoàn viên trong chi Đoàn.

Để hổ trợ công tác tổng hợp cho BCH chi Đoàn vào ngày 18/9/2011 BCH Đoàn khoa phân công ĐC Nguyễn Thị Hồng Nhung trực tại VP Đoàn để hướng dẫn BCH các chi Đoàn kiểm tra và thống kê những nội dung ở trên.

Báo cáo tổng hợp các chi Đoàn nộp dưới hình thức sau:

Gộp chung các file để chung vào 1 folder đặt tên: CHIDOAN_...... (vi dụ: CHIDOAN_CNTT2)

Sử dụng chương trình nén file nén lại sau đó gởi về địa chỉ Email sau: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. với tiêu đề của Email: BCTB01_TKĐV_ChiDoan_…… (ví dụ: BCTB01_TKĐV_ChiDoan_CNTT2)

Trên đây là những thông báo của BCH Đoàn khoa. Đề nghị các chi Đoàn thực hiện tổng hợp chính xác theo mẫu và gởi đúng hình thức.TM. BCH ĐOÀN KHOA

Bí thư

(Đã ký)

Nguyễn Kiều Phát

 

 

STT Ghi chú Đính kèm
1 TB thống kê số liệu Đoàn Viên tb01_tkdoanvien.doc
2 Mẫu 1+2  - Thống kê DS Đoàn viên thong ke ds doan vien.xls
3 Mẫu 3 - DS BCH mau3_danh sach bch chi doan + chi hoi.doc
4 File mẫu nộp lên Đoàn khoa ChiDoan_CNTT3.rar


 


 


 Login