Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Khoa Sinh học

Khoa Sinh học - Trường Đại học Sư phạm TP. HCMKhoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 10 năm 1976. Số cán bộ ban đầu chưa đến 10 người, gồm các thầy cô từ R về tiếp quản cùng với một số thầy cô tại chỗ. Sau đó, một số thầy cô có trình độ cao từ các trường Đại học ở phía Bắc được bổ sung vào lực lượng giảng dạy của Khoa. Từ năm 1977, một số cán bộ trẻ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I được tăng cường, một số sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được giữ lại công tác đã làm cho số cán bộ của Khoa ngày càng lớn mạnh. Hiện nay Khoa có 27 cán bộ, công chức, trong đó có 20 cán bộ giảng dạy gồm 6 tiến sĩ, 7 thạc sĩ, 7 cử nhân làm việc trong 3 tổ chuyên môn và 5 phòng thí nghiệm.

 

 

Trưởng, Phó Trưởng khoa qua các thời kì

Từ 1976 - 1981 Q. Trưởng khoa TS. Trần Thị Thanh
Phó Trưởng khoa TS. Lê Thị Cúc
Từ 1981 - 1984 Trưởng khoa TS. Trần Thị Thanh
Phó Trưởng khoa GVC. Vũ Tân Dân
Từ 1984 - 1985 Trưởng khoa TS. Trần Thị Thanh
Phó Trưởng khoa TS. Nguyễn Thị Bê
Từ 1985 - 1986 Trưởng khoa TS. Nguyễn Thị Bê
Phó Trưởng khoa GVC. Vũ Tân Dân
Từ 1986 - 2001 Trưởng khoa GVC. Vũ Tân Dân
Phó Trưởng khoa TS. Nghiêm Thoại Hoa (1986 - 1992)
TS. Nguyễn Văn Tuyên (1992 - 2001)
Từ 2001 - 2003 Trưởng khoa TS. Nguyễn Thọ Phát
Phó Trưởng khoa ThS. Nguyễn Thị Mong
Từ 2003 đến 2006 Trưởng khoa TS. Dương Thị Bạch Tuyết
Phó Trưởng khoa ThS. Trần Thúy Ái
GV. Nguyễn Thị Vân
 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 419 khách Trực tuyến