Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Công văn 310 - Quy định về việc trả nợ học phần PDF. In Email
Thứ hai, 19 Tháng 9 2011 09:41

Kính gởi các ông (bà) trưởng khoa, trưởng bộ môn Tiếng Nhật, tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ, tổ trưởng tố Nữ Công.

Công văn về việc trả nợ học phầnmẫu biểu đính kém

Ngày ban hành : 16/09/2011. Số : 310/ĐHSP-ĐT

Dạng dữ liệu : pdf.