Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Khoa Tâm lý Giáo dục

Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm TP.HCMTổ Tâm lí – Giáo dục tiền thân của Khoa Tâm lí – Giáo dục ra đời cùng với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1976. Từ năm 1985, Tổ Tâm lí – Giáo dục trở thành Khoa Tâm lí – Giáo dục. Tuổi 30 là tuổi trưởng thành. Nhìn lại chặng đường đã qua, Khoa Tâm lí – Giáo dục  có thể tự hào về nhiều mặt.

Qua 30 năm  liên tục phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, hiện nay, Khoa đã có: 32 cán bộ giảng dạy và nhân viên;  trong đó có 10 tiến sĩ (3 phó giáo sư); 02 nghiên cứu sinh ở nước ngoài và 03 nghiên cứu sinh trong nước; còn lại phần lớn là thạc sĩ và đang học cao học; nhiều cán bộ giảng dạy của Khoa chuyển công tác sang các khoa khác của Trường đã phát huy tốt khả năng chuyên môn và quản lí. 1-2 năm nữa, Khoa sẽ có 14 tiến sĩ và có thêm các phó giáo sư mới.

Ban Chủ nhiệm khoa
Trưởng khoa    : TS. Hồ Văn Liên
Phó Trưởng khoa    : TS. Trần Thị Thu Mai

Lực lượng giảng viên của Khoa đã đảm đương được khối lượng công việc giảng dạy hơn 10.000 tiết mỗi năm cho các lớp đào tạo chính quy (chưa kể các lớp tại chức và bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Trung học phổ thông các tỉnh Nam Bộ); đã và đang nghiên cứu được nhiều đề tài khoa học cấp Bộ và cấp Cơ sở, biên soạn nhiều giáo trình, bài giảng và đảm đương tốt các công tác khác. Khoa Tâm lí – Giáo dục đã đủ mạnh để tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành Tâm lí học, Giáo dục học, Quản lí giáo dục.

Có được số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy như trên, trước hết, là do sự nỗ lực cố gắng vừa giảng dạy vừa học tập, nghiên cứu của các thầy cô giáo, đồng thời là do công lao xây dựng của các Thầy Cô tiền nhiệm như: Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa-Tổ trưởng và là Trưởng Khoa Tâm lí – Giáo dục đầu tiên cùng với Phó Trưởng khoa - Cô Bùi Kim Phượng; Thầy Triệu Xuân Quýnh, Thầy Nguyễn An, và các thầy cô: Bùi Ngọc Oánh, Võ Thị Bích Hạnh, Võ Văn Nam, Lý Minh Tiên; có sự góp sức của Thầy Dương Thiệu Tống và các tổ chức trong Khoa như Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Khoa Tâm lí – Giáo dục có được như ngày hôm nay còn nhờ sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ và tạo điều kiện của các thế hệ lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; nhờ sự hợp tác quí giá của các khoa, phòng, ban trong Trường và các tổ chức khác ngoài trường.
Ngay từ khi mới thành lập, Khoa Tâm lí – Giáo dục đã mở lớp chuyên tu I với 100 học viên. Hiện nay, số cán bộ này đang là cán bộ nòng cốt, giảng viên các trường, các ngành khắp các tỉnh thành miền Trung và miền Nam của đất nước - từ Thừa Thiên-Huế, ĐắcLắc đến  Cà Mau. Tiếp theo Khoá chuyên tu I là khoá chuyên tu II với hơn 35 học viên, đã cung cấp cho vùng miền Trung và Nam Bộ nhiều cán bộ có trình độ Cử nhân Tâm lí học và Giáo dục học.

Từ 1989 đến nay, Khoa đã đào tạo được 14 khóa; mười khóa đã tốt nghiệp với nghề nghiệp được thống kê cụ thể như sau:

Cử nhân sư phạm ngành Tâm lí – Giáo dục

 • Khóa 1      (1989-1993)    : 29 sinh viên tốt nghiệp
 • Khóa 2      (1990-1994)    : 21 sinh viên tốt nghiệp
 • Khóa 3      (1991-1995)    : 12 sinh viên tốt nghiệp
 • Khóa 4      (1992-1996)    : 13 sinh viên tốt nghiệp
 • Khóa 5      (1993-1997)    : 14 sinh viên tốt nghiệp
 • Khóa 6      (1997-2001)    : 63 sinh viên tốt nghiệp
 • Khóa 7      (1999-2002)    : 34 sinh viên tốt nghiệp
 • Khóa 8      (1999-2003)    : 20 sinh viên tốt nghiệp
 • Khóa 9     (2000-2004)    : 40 sinh viên tốt nghiệp
 • Khóa 10     (2001-2005)    : 29 sinh viên tốt nghiệp

Tổng cộng:      275 sinh viên tốt nghiệp

Khoa đã và đang đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành Tâm lí học và Quản lí giáo dục.

 • Cao học Tâm lí học: 24 học viên
  • Khóa 14: 7 học viên
  • Khóa 15: 17 HV
 • Cao học Quản lí Giáo dục: 188 học viên
  • Khóa 10     (1999)    : 29 thạc sĩ
  • Khóa 11     (2000)    : 41 thạc sĩ (trong đó liên kết đào tạo 23)
  • Khóa 12     (2001)    : 12 thạc sĩ
  • Khóa 13     (2002)    : 8 thạc sĩ
  • Khóa 14     (2003)    : 21 học viên
  • Khóa 15     (2004)    : 37 học viên
  • Khóa 16     (2005)    : 40 học viên

Về đào tạo thạc sĩ, Khoa Tâm lí – Giáo dục đã được sự góp sức rất lớn của các thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm như: PGS. TS. Trần Tuấn Lộ, PGS. TS. Hoàng Tâm Sơn, TS. Võ Quang Phúc, TS. Lê Sơn,  các cô giáo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3 và các thầy cô giáo khác của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Những năm tiếp theo, Khoa dự kiến sẽ mở rộng mục tiêu đào tạo cử nhân; sẽ có thêm đào tạo Cử nhân Quản lí Giáo dục, Cử nhân tư vấn, Cử nhân các chuyên ngành Tâm lí học và Giáo dục học ngoài sư phạm. Đào tạo Sau Đại học cũng sẽ được mở rộng: tiếp tục đào tạo Thạc sĩ Tâm lí học, Quản lí Giáo dục, mở thêm đào tạo Thạc sĩ Giáo dục học và đào tạo Tiến sĩ các chuyên ngành Quản lí Giáo dục, Tâm lí học và Giáo dục học. Tăng cường nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Bộ về lĩnh vực Tâm lí học và Giáo dục học, ứng dụng Tâm lí – Giáo dục vào cuộc sống, xây dựng lại chương trình đào tạo Cử nhân và Sau Đại học, biên soạn và chỉnh lí các giáo trình, tài liệu tham khảo và bài giảng.

Đoàn kết và tích cực hoạt động là yếu tố quan trọng để Khoa có được thành công lớn hơn cho những năm tiếp theo.

 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 730 khách Trực tuyến