Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Tổ Ngoại ngữ

Tổ Ngoại Ngữ - Trường Đại học Sư phạm TP.HCMTổ Ngoại ngữ – tiền thân là Tổ Tiếng Nga trực thuộc Nhà trường – được thành lập từ năm 1975,  với chức năng giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên các khoa không chuyên  ngữ trong Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và do cô Đặng Thị  Hảo làm Tổ trưởng.

Trưởng, Phó Trưởng đơn vị qua các thời kì

Từ 1975 – 1977 Tổ trưởng Cô Đặng Thị Hảo
Từ 1977 – 1979 Tổ trưởng Cô Nguyễn Thị Ý Nhị
Từ 1979 – 1981 Tổ trưởng
Cô Đặng Thị Hảo
Từ 1981 – 1982 Tổ trưởng TS. Lê Huy Đoàn
Từ 1982 – 1985 Tổ trưởng Thầy Trịnh Bá Hùng
Từ 1985 – 1986 Tổ trưởng Thầy Đặng Việt Trì
Từ 1986 – 1987 Tổ trưởng Thầy Nguyễn Quang Long
Tổ phó Cô Lê Thúy Hằng
Từ 1987 – 1990 Tổ trưởng Thầy Đặng Việt Trì
Tổ phó Thầy Vũ Mạnh Tường
Từ 1990 – 1993 Tổ trưởng Thầy Đặng Việt Trì
Tổ phó Cô Hồ Thị Phượng
Từ 1993 – 1996
Tổ trưởng Thầy Đặng Việt Trì
Từ 1997 – 2001 Tổ trưởng Cô Trần Thị Bình
Tổ phó Cô Hồ Thị Phượng
Từ 2001 – 2005 Tổ trưởng ThS. Trần Thị Bình
Tổ phó Cô. Hồ Thị Phượng
Từ 2005 đến 2006 Tổ trưởng TS. Nguyễn Thanh Tùng
Tổ phó ThS. Hồ Thị Phượng


Năm 1997, Tổ Tiếng Nga được xây dựng thành Tổ Ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường trong xu thế phát triển và cũng nhằm phục vụ nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên. Từ năm học 1997 – 1998 trở đi, Tổ Ngoại ngữ đảm trách nhiệm vụ giảng dạy 4 ngoại ngữ không chuyên: Anh, Pháp, Hoa, Nga cho sinh viên của 13 khoa trong Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Tổ Ngoại ngữ cũng đảm trách giảng dạy ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các hệ chính quy địa phương, hệ tại chức của các khoa và ngoại ngữ 2 cho sinh viên Khoa Tiếng Trung.

Một đặc điểm nổi bật của đội ngũ giảng viên Tổ Ngoại ngữ là tinh thần phấn đấu học tập nâng cao năng lực chuyên môn. Hiện nay, Tổ Ngoại ngữ có 26 thành viên, bao gồm 19 giảng viên tiếng Anh (trong số này có 17 giảng viên có thể giảng dạy 2 ngoại ngữ Anh và Nga), 4 giảng viên tiếng Hoa, 1 giảng viên tiếng Pháp và 2 nhân viên văn phòng. Trong đó 3 giảng viên có học vị tiến sĩ, 6 giảng viên có học vị thạc sĩ (trong số này có 2 thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh và 1 thạc sĩ đang học ở nước ngoài), 5 giảng viên đang học cao học và 17 giảng viên có 2 bằng cử nhân ngoại ngữ. Tổ có chi bộ Đảng với 8 đảng viên.

Được sự khích lệ và tạo điều kiện giúp đỡ của Ban Giám hiệu, từ năm học 2001 – 2002, Tổ Ngoại ngữ đã bắt đầu giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên của một số khoa trong Trường với 3 giáo trình tiếng Anh chuyên ngành đầu tiên do chính giảng viên Tổ Ngoại ngữ biên soạn. Đến nay, Tổ Ngoại ngữ đã biên soạn được 10 giáo trình tiếng Anh chuyên ngành và chuẩn bị nghiệm thu 3 giáo trình tiếng Anh chuyên ngành mới. Trong tương lai, Tổ Ngoại ngữ sẽ phấn đấu dạy cả tiếng Pháp và tiếng Hoa chuyên ngành.
Mỗi năm học, trung bình Tổ Ngoại ngữ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 4 học phần ngoại ngữ không chuyên cho khoảng 80 lớp hệ chính quy, chính quy địa phương với khoảng trên 3000 sinh viên. Năm học 2005 – 2006, Tổ Ngoại ngữ đã giảng dạy ngoại ngữ học phần 1, 2, 3, 4 cho 89 lớp hệ chính quy, chính quy địa phương tại Trường, 5 lớp chính quy tại các tỉnh, 4 lớp ngoại ngữ 2 cho sinh viên Khoa Tiếng Trung và 16 lớp hệ tại chức của các khoa với trên 4000 sinh viên, học viên. Tổng số giờ dạy trong mỗi học kì là trên 8000 tiết.

Trên đà phát triển và được sự cho phép của Ban Giám hiệu, từ năm học 2006 – 2007, Tổ Ngoại ngữ sẽ giảng dạy thêm một ngoại ngữ mới: tiếng Nhật.

Ý thức được trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ nặng nề mà đơn vị đã được Ban Giám hiệu tín nhiệm giao phó, tập thể giảng viên Tổ Ngoại ngữ không ngừng phấn đấu trong giảng dạy và học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Dù phải đảm đương một khối lượng công việc rất nhiều, áp lực về thời gian rất lớn nhưng các thầy cô luôn luôn tham gia các buổi sinh hoạt khoa học, các khóa  bồi dưỡng chuyên môn do các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức …

Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của từng cá nhân, không thể không nói đến yếu tố tiên quyết đã giúp Tổ Ngoại ngữ thực hiện được nhiệm vụ chính trị của mình, đó là sự lãnh đạo của chi bộ Tổ Ngoại ngữ, sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền và công đoàn cùng sự đoàn kết,  ủng hộ của toàn thể thành viên trong Tổ.

Nhìn lại chặng đường 30 năm trưởng thành và phát triển của Tổ Ngoại ngữ, chúng tôi, những người đương thời luôn luôn biết ơn và trân trọng sự đóng góp của các vị tổ trưởng, tổ phó tiền nhiệm, của các thầy các cô đã nghỉ hưu hay đã chuyển công tác cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ Ngoại ngữ hình thành và phát triển.

 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 390 khách Trực tuyến