Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Phòng Sau Đại học

Phòng Khoa Học Công Nghệ - Tạp chí Khoa họcTrường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vừa tròn 30 tuổi. Phòng Khoa học - Công nghệ và Sau Đại học (KHCN&SĐH) cũng có quãng thời gian ấy để phấn đấu và trưởng thành, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường "đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ…".

Nhiệm vụ của Phòng là tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lí, tổ chức thực hiện, tổng hợp, đề xuất ý kiến … trong lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng sau đại học.

Trong 30 năm thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng KHCN&SĐH đã từng bước phấn đấu không mệt mỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của mình với tiến bộ rõ nét về chất lượng và hiệu quả. Đồng hành với sự phát triển của Nhà trường, Phòng KHCN&SĐH đã từng bước hoàn thiện mình trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hợp tác trong và ngoài trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ và đào tạo sau đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thập niên đầu, từ khi thành lập Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (1976-1987), Phòng có tên là Phòng Quản lí khoa học, có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng quản lí công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức đăng kí, theo dõi việc thực hiện và tiến hành các thủ tục đánh giá, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Bộ. Ngoài ra, Phòng còn có nhiệm vụ tổ chức quản lí việc bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên như bồi dưỡng ngoại ngữ, cùng với các khoa, tổ chức và liên kết với các trường đại học bạn, các tỉnh bồi dưỡng giáo viên từ trình độ cử nhân lên trình độ thạc sĩ; biên tập, phát hành Thông tin khoa học của Trường (1 số / năm), công bố những bài báo khoa học của cán bộ, giảng viên trong Trường mang tính chuyên sâu phục vụ cho công tác đào tạo Đại học.

Đến năm 1987, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp giao nhiệm vụ đào tạo Sau Đại học, Quyết định số 548 ngày 04/06/1987. Để thực hiện nhiệm vụ mới được giao, Phòng đổi tên thành Phòng Quản lí Khoa học và Đào tạo Sau Đại học (1987-1998). Công tác đào tạo Sau Đại học (bậc thạc sĩ và tiến sĩ) từ đây đã trở thành nhiệm vụ chính của Trường, của Phòng. Đây chính là một cột mốc quan trọng ghi nhận bước tiến vượt bậc của Trường sau nhiều năm liên danh với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện việc nâng cao trình độ sau đại học cho cán bộ, giảng viên của Trường và giáo viên Trung học phổ thông. Trong buổi đầu sơ khai, bên cạnh nhiệm vụ chính là quản lí nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học, Phòng còn đảm nhận kiêm nhiệm công tác quản lí trang thiết bị phục vụ đào tạo (nói chung) trong Trường.

Từ năm 1998 đến nay, những nhiệm vụ mới được hình thành và bổ sung đã vượt quá yêu cầu của tiêu chí quản lí của Phòng, do đó, một lần nữa tên Phòng phải được thay đổi để thể hiện được nhiệm vụ chính trị của mình ở một tầm cao mới. Từ thời điểm này, Phòng chính thức mang tên PHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ SAU ĐẠI HỌC. Trong giai đoạn phát triển của Phòng, những vấn đề về công tác khoa học - công nghệ như nội dung hoạt động, xây dựng kế hoạch, xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường, thông tin và trang thiết bị ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã được Phòng tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện từng bước thích hợp trong sự nghiệp đổi mới về mọi mặt hoạt động của Trường.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng Sau Đại học, Phòng đã thực hiện tốt trong nhiều năm và từng bước có cải tiến, đổi mới, vừa tuân thủ đúng Quy chế đào tạo, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và đặc thù của các địa phương. Đó là những nỗ lực rất lớn của nhiều thế hệ cán bộ, công chức trong Phòng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Nhà trường đã tin cậy giao phó.

Trong hoàn cảnh còn rất nhiều khó khăn, Phòng đã triển khai và thực hiện tốt những việc lớn như:

  • Soạn thảo phương hướng, kế hoạch, biện pháp quản lí và phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng Sau Đại học.
  • Quản lí danh mục, chương trình đào tạo, lập thủ tục xin mở mã số các chuyên ngành đào tạo Sau Đại học.
  • Tổ chức quản lí đào tạo Sau Đại học: tuyển chọn nghiên cứu sinh, học viên cao học, tổ chức học tập, nghiên cứu, tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ. Làm các thủ tục cấp phát và quản lí các văn bằng; chứng chỉ đào tạo và bồi dưỡng sau đại học theo quy định hiện hành.
  • Nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ chức, quản lí công tác khoa học - công nghệ và đào tạo sau đại học.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc biên soạn tài liệu đào tạo và bồi dưỡng Sau Đại học.
  • Đề xuất phương án, tổ chức thực hiện việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng sau đại học, nghiên cứu khoa học công nghệ với các địa phương, với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Phòng Khoa học - Công nghệ và Sau Đại học còn làm nhiệm vụ thư kí và thường trực Hội đồng Khoa học - đào tạo, Hội đồng chức danh Giáo sư cấp Cơ sở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện những công tác đột xuất có liên quan đến công tác khoa học - công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng Sau Đại học.

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phòng ngày một tốt hơn. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Phòng có những bước tiến rõ rệt. Ba mươi năm qua, đã có trên 30 cán bộ, công chức tiếp nối nhau công tác tại Phòng. Nhiều cán bộ, công chức của Phòng đã trưởng thành về mặt khoa học, về trình độ quản lí như: TS. Lâm Quang Vinh (nguyên Trưởng phòng), PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát (nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), TS. Trần Ích (nguyên Trưởng phòng), TS. Đoàn Ngọc Nam (nguyên Trưởng phòng), TS. Nguyễn Mạnh Cường (nguyên Trưởng phòng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh), GS.TS. Mai Quốc Liên (Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Văn học, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Quốc học thuộc Hội Nhà văn Việt Nam), PGS.TS.Võ Xuân Đàn (nguyên Trưởng phòng), TS. Nguyễn Trần Trác (nguyên Phó Trưởng phòng, Trưởng khoa Đào tạo bằng đại học thứ 2, Trường Đại học ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh), Phạm Ngọc Trang, Mai Thế Phú, Nguyễn Quý Tuấn (nguyên Phó Trưởng phòng), Phó Biên Cương, Trần Cường … và rất nhiều chuyên viên, cộng tác viên khác.

Hiện tại, Phòng KHCN&SĐH có 13 cán bộ - chuyên viên: TS. Trịnh Thanh Sơn - Trưởng phòng, TS. Dương Lương Sơn - Tổng biên tập Tạp chí Khoa học, ThS. Hoàng Thị Nhị Hà - Phó Trưởng phòng, ThS. Nguyễn Đức Quyết - Phó Trưởng phòng, GS.TS. Mai Quốc Liên - chuyên viên cao cấp, PGS. TS.Võ Xuân Đàn, chuyên viên cao cấp và 7 chuyên viên trẻ, đầy tâm huyết: ThS. Hà Thị Nam Vân, Lư Kim Phụng, ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Nam Thanh, Nguyễn Thanh Vinh, Lê Văn Bằng, Trần Thị Hồng Hạnh.

Phòng có chi bộ Đảng với 8 đảng viên, do đồng chí Hoàng Thị Nhị Hà làm Bí thư chi bộ, có Công đoàn bộ phận với 14 công đoàn viên, trong đó có 2 cán bộ sinh hoạt ghép do đồng chí Hà Thị Nam Vân làm Chủ tịch. Chính quyền, Chi bộ, Công đoàn luôn là một khối thống nhất, tập thể đoàn kết – đó là một nhân tố quan trọng bảo đảm cho Phòng luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị và nghiệp vụ được Nhà trường tin cậy giao phó. Thế hệ cán bộ, chuyên viên của Phòng đã nghỉ hưu hiện nay đều có cuộc sống hạnh phúc, tất cả đều vui, khỏe. Hàng năm Phòng đều tổ chức thăm hỏi nhân những ngày lễ, tết, ngày vui của Phòng và của cán bộ công chức trong Phòng.

Ba mươi năm đã trôi qua, thành quả hoạt động của Phòng cũng theo năm tháng mà đầy đặn lên, được khẳng định, được tôn vinh. Thành quả hoạt động quản lí nghiên cứu khoa học - công nghệ, đào tạo bồi dưỡng sau đại học, xây dựng đội ngũ … của Phòng đã góp một phần đáng tự hào để kiến tạo nên vóc dáng và danh tiếng của một Trường Đại học lớn ở phía Nam Tổ quốc - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba mươi năm đối với mỗi cá nhân là cả một nửa cuộc đời, nhưng đối với Trường, với Phòng đó mới chỉ là một chặng đường. Nhìn lại chặng đã qua, chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới, chúng ta ý thức rõ: còn và sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cũng sẽ có nhiều thuận lợi và động lực mới, trong đó những bài học kinh nghiệm của chặng đường 30 năm đã qua như một nguồn lực tạo cho Phòng Khoa học - Công nghệ và Sau đại học có bước tiến mới mạnh mẽ, bền vững, có vị trí ngang tầm với sự phát triển của sự nghiệp đào tạo sau đại học và phát triển khoa học - công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và với phương hướng phát triển của Trường Đại học Sư phạm trọng điểm.

Ba mươi năm qua, một chặng đường vừa và đủ để đánh giá về mọi mặt hoạt động của Phòng Khoa học - Công nghệ và Sau đại học. Việc khen thưởng cho Phòng tuy còn ở mức độ khiêm tốn (Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đòi hỏi Phòng phải phấn đấu nhiều hơn, song những gì mà Phòng góp công sức tạo nên trong nghiên cứu khoa học - công nghệ, trong đào tạo bồi dưỡng Sau Đại học với số lượng, chất lượng thạc sĩ, tiến sĩ được xã hội công nhận, tôn vinh là những phần thưởng cao quý đối với Phòng, một thành quả không phải để nhìn mà nó đang phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả hàng ngày trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong những mặt hoạt động đa dạng khác của cộng đồng.

Còn nhiều vấn đề trong nhiệm vụ của Phòng KHCN&SĐH đang ở phía trước đòi hỏi mỗi cán bộ - công chức của Phòng phải phấn đấu nỗ lực ở tầm cao mới, chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, phối kết hợp năng động với các đoàn thể, các đơn vị trong Nhà trường, với địa phương và đối tác, để Phòng vững bước đi lên trong thời kì mới của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành quả hoạt động của Phòng Khoa học - Công nghệ và Sau đại học trong 30 năm qua không chỉ là thành quả riêng của Phòng mà còn là thành quả chung của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, của tất cả mọi người đã đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ cho Phòng, cho Trường - Trường Đại học Sư phạm thân yêu của chúng ta vừa tròn tuổi 30, độ tuổi thanh xuân, tươi đẹp của cuộc đời.

 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 724 khách Trực tuyến