Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Phòng Kế hoạch Tài chính

Phòng Kế hoạch Tài chínhPhòng Kế hoạch - Tài chính là một thành viên trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường ngay từ năm 1976 với tên gọi là Phòng Kế toán Tài vụ và được bố trí làm việc tại cơ sở 222 Lê Văn Sỹ. Đến năm 1981, Phòng chuyển về cơ sở 280 An Dương Vương, Quận 5, TP. HCM. Năm 1998, theo nhiệm vụ công tác, Phòng đổi tên thành Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Trưởng, Phó Trưởng phòng qua các thời kì

Từ năm 1976-1981 Đ/c Phạm Văn Kim Trưởng phòng
Đ/c Nguyễn Thành Tâm Trưởng phòng
Từ năm 1982-1984 Đ/c Nguyễn Giáo Huấn Trưởng phòng
Từ năm 1985-1987 Đ/c Võ Viết Hòa
Trưởng phòng
Từ năm 1988-2000 Đ/c Võ Xuân Đàn Trưởng phòng
Đ/c Mai Ngọc Châu
Phó Trưởng phòng
Từ năm 2000-2001 Đ/c Nguyễn Thị Lý
Trưởng phòng
Đ/c Lê Kim Thu Phó Trưởng phòng
Đ/c Nguyễn Đình Thu Phó Trưởng phòng
Từ năm 2002-2006 ThS. Nguyễn Thị Yến Nam Trưởng phòng
Đ/c Nguyễn Đình Thu Phó Trưởng phòng

Chức năng và nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, quản lí hoạt động tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lí và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

Nhiệm vụ thường xuyên của Phòng là tổ chức công tác kế toán, phục vụ các hoạt động của Trường; lập kế hoạch ngân sách; căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối nhu cầu sử dụng kinh phí các đơn vị theo các quy định và định mức chi tiêu; công khai tài chính và các báo cáo theo yêu cầu của các cấp quản lí. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lí và sử dụng nguồn thu sự nghiệp. Từ năm 2001, ngoài kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp, Phòng đã tiếp nhận tất cả các nguồn kinh phí khác từ các hoạt động sự nghiệp của Trường để quản lí thống nhất và tập trung một đầu mối.

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường, cán bộ, viên chức Phòng Kế hoạch – Tài chính đã không ngừng phấn đấu trong chuyên môn, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Hiện nay Phòng Kế hoạch -Tài chính có 10 người, trong đó có 2 chuyên viên chính, 5 chuyên viên được đào tạo ở các chuyên ngành phù hợp với công việc và 3 kế toán trung cấp. Phòng đã được Nhà trường cho phép trang bị phần mềm kế toán, các trang thiết bị cần thiết và mọi người đều có thể sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn. Phòng cũng đã cử cán bộ của Phòng tham gia quản lí tài chính tại các Dự án có sử dụng vốn xây dựng cơ bản tập trung và vốn hỗ trợ phát triển ODA.

Những năm gần đây, trong giai đoạn Nhà nước thực hiện cải cách quản lí tài chính công với cơ chế giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sử dụng ngân sách, Trường được giao quyền tự chủ tài chính, là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên. Với nguồn kinh phí hàng năm hơn 120 tỷ đồng (trong đó khoảng 30-40% là ngân sách nhà nước), quyền tự chủ tạo ra cơ hội và nhiều thuận lợi để tăng nguồn thu và sử dụng kinh phí một cách hợp lí, phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo nhằm phát triển Nhà trường để trở thành một trường trọng điểm, đồng thời đặt ra một yêu cầu cao đối với công tác quản lí tài chính là phải sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí.

Đảng uỷ, Nhà trường nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện quyền tự chủ tài chính, đã quan tâm và định hướng việc xây dựng chế độ chi tiêu và công tác tài chính. Nội dung chỉ đạo cơ bản là phải sử dụng hợp lí nguồn tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đảm bảo ổn định và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Tiếp thu tinh thần đó, Phòng Kế hoạch - Tài chính đã nghiên cứu kĩ hệ thống văn bản hướng dẫn của Nhà nước, phân tích khả năng tài chính của Trường, tham mưu với Hiệu trưởng những phương án và định mức chi tiêu phù hợp để xây dựng thành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường theo phương châm dân chủ, công khai, minh bạch.

Với chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lí tài chính như đã nêu trên, trong suốt 30 năm,  kể từ ngày thành lập Trường,  Phòng Kế hoạch – Tài chính luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, được khen thưởng nhiều bằng khen, giấy khen cấp Bộ và cấp Trường.
Từ năm 2001 đến nay,  đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đạt nhiều giải thưởng cao trong các hội thi, hội diễn văn nghệ cấp Trường. Đơn vị luôn đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong đơn vị. Hàng năm Chi bộ, Công đoàn Phòng Kế hoạch - Tài chính được đánh giá là tập thể vững mạnh. Đơn vị luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, năm học 2004-2005 được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Tập thể lao động xuất sắc.

 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 394 khách Trực tuyến