Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên

Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viênCùng với sự ra đời của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, phòng Công tác Chính trị được thành lập năm 1976. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Phòng đã lớn mạnh không ngừng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các đơn vị bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường

Các đồng chí Trưởng đơn vị qua các thời kì

 1. Đồng chí Nguyễn Năng Lương (1975 – 1976)
 2. NGƯT. Phan Kỳ Nam. (1976 – 1985)
 3. Đồng chí Trịnh Thị Kiệm. (1985 – 1987) - Từ năm 1988 đến năm 1990 sáp nhập vào vào Hành chính Tổng hợp
 4. Đồng chí Nguyễn Phú Bình. (1990 – 1992)
 5. Đồng chí Trần Quốc Côn. (1992 – 1997)
 6. Đồng chí Huỳnh Công Ba. (1997 – nay)

Số lượng cán bộ, công chức của Phòng
Số lượng cán bộ công chức hiện nay là 7 đồng chí, trong đó :

 • 6 đồng chí  có bằng cử nhân.
 • 2 đồng chí  có bằng cử nhân thứ 2
 • 3 đồng chí có bằng thạc sĩ
 • 2 đồng chí có trình độ Cao cấp lí luận chính trị

Chức năng và nhiệm vụ

 • Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chính trị, tư tưởng và các vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo.
 • Nhiệm vụ
  • Lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhằm góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, học sinh, sinh viên.
  • Nắm vững tình hình chính trị, tư tưởng sinh viên theo từng năm học, khóa học để có những đề xuất phù hợp về các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác chính trị, tư tưởng.
  • Đề xuất kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm để tiến hành giáo dục toàn diện sinh viên theo mục tiêu đào tạo.
  • Phối hợp với khoa Giáo dục Chính trị, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường và các đơn vị khác để tổ chức các hoạt động, các cuộc thi, các phong trào đáp ứng nhu cầu hoạt động chính trị- xã hội – văn hóa của lứa tuổi học sinh, sinh viên phù hợp với mục tiêu giáo dục  và đào tạo.
  • Phối hợp với Ban Tuyên huấn Đảng uỷ tổ chức cho cán bộ, viên chức và sinh viên học tập đường lối, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, của Ngành, của địa phương, của Nhà trường.
  • Chịu trách nhiệm tổ chức, giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên theo các chuyên đề : đạo đức, pháp luật, mĩ học, văn hóa, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng, chống tệ nạn xã hội, thời sự trong nước và quốc tế…
  • Giáo dục nếp sống, lối sống văn minh, xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh cho sinh viên.
  • Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin nội bộ những hoạt động của Trường và những gương người tốt việc tốt trong viên chức và sinh viên.

Các thành tích nổi bật

Thành tích tập thể từ 2001-2006
Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005)

Thành tích cá nhân từ 1997 - 2006

 • 01 Bằng khen của Chính Phủ (1999)
 • 01 Bằng khen của Bộ Công an (2000)
 • 03 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001, 2001, 2005)
 • 02 Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2004)
 • 01 Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh (2004)
 • 01 Kỉ niệm chương Cựu chiến binh (2004)
 • 01 Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (2005).
 • 01 Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (1998)
 • 01 Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (2001)
 • 01 Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (2006).
 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 439 khách Trực tuyến