Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
THÔNG BÁO SỐ 1 Hội thi “Cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo năm 2011” PDF 打印 E-mail
周四, 2011年 09月 22日 06:15

  

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Hội thi “Cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo năm 2011”

I. Đối tượng, thời gian, địa điểm

1. Đối tượng

 

tham gia: Tất cả đoàn viên đã và đang là cán bộ Đoàn, sinh viên yêu thích công tác Đoàn đang học tập tại trường.

2. Thời gian:

+ Vòng Sơ loại: 7 giờ 30 ngày 09/10/2011 tại giảng đường D

+ Vòng Bán kết: 7 giờ 30 ngày 16/10/2011 tại giảng đường D

+ Vòng Chung kết: 7 giờ 30 ngày 23/10/2011 tại giảng đường D

 

 

 

II. Cách thức đăng ký tham gia:

1. Đăng ký theo tập thể Chi đoàn (theo mẫu dưới đây):

2. Đăng ký cá nhân qua Email: vpdoantn.hcmup.edu.vn theo nội dung thông tin sau:

STT

Họ tên

Lớp

Khoa

Email

Số điện thoại

Đăng ký gởi về Văn phòng Đoàn trường (qua Email) hạn chót là 17 giờ ngày 26/9/2011.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, số điện thoại 01683511371 để được giải quyết.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

TRƯỞNG BAN

 

 

Lâm Thanh Minh

Chánh văn phòng Đoàn Trường

 


 Login