Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
HƯỚNG DẪN V/v tổ chức kết nạp đoàn viên mới tại chi Đoàn PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 26 Septembre 2011 15:38

Sau khi giới thiệu thanh niên đi học lớp nhận thức về Đoàn và được BTC lớp học chứng nhận là Đạt (đối với việc kết nạp lại thì bỏ qua bước này tức là thanh niên được kết nạp lại không cân phải đi học lớp nhận thức về Đoàn). Chi Đoàn tiến hành họp để ra nghị quyết đề nghị BCH Đoàn Trường, Đoàn khoa xem xét kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú trong chi Đoàn.

Căn cứ trên tỷ lệ Đoàn viên đồng ý kết nạp các thanh niên ưu tú trong chi Đoàn (yêu cầu phải đạt tỷ lệ >=50% đoàn viên tham gia cuộc họp đồng ý), BCH chi đoàn thực hiện các thủ tục:

Gồm có: - Lập tờ trình (theo mẫu) đề nghị kết nạp đoàn cho các Đoàn viên đủ điều kiện.

- Sổ đoàn viên (loại sổ mới 48 trang), điền đầy đủ các thông tin và biểu mẫu trong sổ.

Và nộp về BCH Đoàn Khoa trước ngày làm lễ kết nạp khoảng 1 - 2 tuần để BCH Đoàn khoa gởi công văn đề nghị Đoàn Trường ra Nghị quyết kết nạp Đoàn viên.

Sau khi có Quyết định kết nạp Đoàn viên của Ban Thường vụ Đoàn Trường, BCH Đoàn khoa sẽ gởi Nghị quyết kết nạp Đoàn viên + sổ đoàn viên về lại cho chi Đoàn và  chi Đoàn tiến hành làm Lễ kết nạp theo hướng dẫn để tiến hành Lễ kết nạp cho các đoàn viên mới.

BCH chi Đoàn xem các mẫu văn bản sử dụng cho công tác kết nạp Đoàn viên mới đã đính kèm cùng với hướng dẫn để làm cho đúng. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - UVBCH Đoàn khoa (01673740275) để được hướng dẫn.

 

Các đ/c tải file đính kèm sau về để xem chi tiết

STT Tên tập tin Đính kèm
1 Hướng dẫn kết nạp Đoàn viên mới hd02_24092011_ketnapdoanvien.doc
2 Biên bản lễ kết nạp Đoàn viên mới bien ban.doc
3 Giấy đảm bảo giaydambao.doc
4 Đề nghị kết nạp Đoàn viên vb_denghiketnapdoanvien.doc
 


 Login