Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
THÔNG BÁO V/v khôi phục hồ sơ Đoàn viên PDF 打印 E-mail
周一, 2011年 09月 26日 16:00

 

Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011 – 2012.

Nhằm chuẩn bị đại hội Đoàn các cấp tiến đến đại hội đại biểu Đoàn trường Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh.

Nhằm ra soát, khôi phục hồ sơ Đoàn viên cho các trường hợp bị thất lạc sổ đoàn, thẻ đoàn. BCH Đoàn khoa tiến hành khôi phục hồ sơ Đoàn viên cho những trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp mất sổ đoàn viên:

a. Đối với các trường hợp mất số đoàn (tuy nhiên vẫn còn thẻ Đoàn viên hoặc Nghị quyết kêt nạp Đoàn viên)

thì tiến hành khôi phục sổ Đoàn theo các bước sau:

BCH chi Đoàn tiến hành tổng hợp hồ sơ của các trường hợp bị mất sau đó gởi về Đoàn khoa đề nghị khôi phục.

  • Hồ sơ gồm: - Sổ đoàn viên mới khai đầy đủ thông tin.

- Bản photocopy thẻ đoàn hoặc nghị quyết kết nạp Đoàn viên

b. Trường hợp mất sổ đoàn viên (nhưng không còn Nghị quyết kết nạp đoàn, thẻ đoàn viên

tiến hành cấp lại theo các bước như sau:

Trường hợp xin được giấy xác nhận của cơ sở đoàn mà đoàn viên sinh hoạt trước khi chuyển đến đơn vị hiện tại thì BCH chi Đoàn tiến hành tổng hợp hồ sơ của các trường hợp bị mất sau đó gởi về Đoàn khoa đề nghị khôi phục.

  • Hồ sơ gồm:   - Sổ đoàn viên mới khai đầy đủ thông tin.

- Giấy xác nhận sinh hoạt đoàn của cơ sở cũ.

-Giấy xác nhận của Bí thư về việc sinh hoạt và đóng Đoàn phí đầy đủ của Đoàn viên ấy đến thời điểm hiện tại

Trường hợp không xin được giấy xác nhận của cơ sở đoàn mà đoàn viên sinh hoạt trước khi chuyển đến đơn vị hiện tại thì tiến hành kết nạp lại (không cần tham gia lớp cảm tình Đoàn).

Xem hướng dẫn quy trình kết nạp Đoàn viên mới tại đây


 

2. Trường hợp mất thẻ đoàn viên:

a. Đối với các trường hợp mất thẻ đoàn (tuy nhiên vẫn còn sổ Đoàn viên): thì tiến hành tiến hành cấp lại thẻ theo các bước sau:

  • BCH chi Đoàn tiến hành rà soát thống kê lại số lượng các trường hợp bị mất.
  • Tiến hành lập danh sách theo Mẫu 01 gởi về cho Đoàn khoa.
  • Khi làm lại thẻ Đoàn yêu cầu các bạn đóng lệ phí 10.000 vnđ + 1 ảnh 3x4.(lệ phí bào gồm: Tiền mua thẻ đoàn + in thẻ Đoàn + hỗ trợ tiền xăng cho Đ/c chịu trách nhiệm đi in thẻ đoàn và đi lên Thành Đoàn để đóng mộc nổi + tiền ép nhựa thẻ

b. Đối với các trường hợp mất thẻ đoàn (nhưng không còn sổ Đoàn viên): thì tiến hành làm sổ Đoàn theo như hướng dẫn ở phần 1 sau đó mới làm lại thẻ Đoàn.

3. Thời gian

Hạn chót để nộp hồ sơ khôi phục sổ Đoàn và danh sách làm lại thẻ Đoàn: Chủ Nhật ngày 09 thán 10 năm 2011.

Mọi thắc mắc về công tác khôi phục hồ sơ Đoàn viên. Các đồng chí liên hệ trực tiếp Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung (01673740275).

Trên đây là thông báo của BCH Đoàn khoa, đề nghị các chi Đoàn nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ.

 

Download thông báo tại đây

 


 Login