Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
KẾ HOẠCH Hội thi “Thiết kế thiệp điện tử, viết lời tri ân” Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 PDF 打印 E-mail
周三, 2011年 11月 09日 15:12

I./MỤC ĐÍCH,Ý NGHĨA:
- Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.
- Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

- Tạo sân chơi văn hóa lành mạnh trong toàn thể Đoàn viên, sinh viên trong khoa, đồng thời phát hiện tài năng mới cho các hoạt động phong trào của khoa , giúp cho phong trào Đoàn Hội ngày càng nâng cao về chất và lượng.
- Giúp các bạn sinh viên thể hiện bản thân, sự tự tin, năng động cần thiết của sinh viên CNTT.
II./NỘI DUNG – THỜI GIAN.
1. Đối tượng tham gia:
- Tất cả các bạn Đoàn viên – Thanh niên  trực thuộc quản lý khoa Công nghệ thông tin
2. Chủ đề:
Chào mừng ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11.
3. Hình thức đăng kí:


- Đăng ký theo chi Đoàn. (mỗi chi Đoàn có ít nhất một tấm thiệp điện tử và một bài viết lới tri ân)


- Sản phẩm dự thi gồm một bài cảm “viết lời tri ân”, một tấm thiệp điện tử. Khuyến khích những sản phẩm có tính sáng tạo và ý tưởng tốt, thể hiện được nội dung của cuộc thi.

- Sản phẩm dự thi được nén lại và gởi về địa chỉ email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 đối với bài “Viết lời tri ân” các bạn có thể trang trí, viết tay và gởi về cho BTC hội thi thông qua hộp thư đoàn khoa hoặc nộp trực tiếp cho đồng chí phụ trách lớp của mình.(khuyến khích các bài dự thi viết tay và trang trí bài viết của mình sáng tạo và phù hợp với chủ đề).
4. Thời gian:

- Từ ngày ra thông báo đến 15h ngày 15 tháng 11 năm 2011.


Các đ/c Download kế hoạch chi tiết tại đây

 


 Login