French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC
Khu Nhà J (THTH) PDF. In Email
Thứ ba, 24 Tháng 8 2010 15:09
Số Điện Thoại Đơn Vị
115 THTH (Giám Thị)
116 THTH (Văn Phòng)
117 THTH (Hiệu Phó)
118 THTH (Hiệu Trưởng)
 


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website