French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC
Bảo Vệ - Nhà Thi Đấu PDF. In Email
Thứ ba, 24 Tháng 8 2010 15:26
Số Điện Thoại Đơn Vị
154 Bảo Vệ Cổng 280 An Dương Vương
155 Khoa Giáo Dục Thể Chất (Văn Phòng)
156 Khoa Giáo Dục Thể Chất (BCN Khoa)
157 Bảo Vệ Cổng 221 Nguyễn Văn Cừ
 


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website