French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC
Khu Nhà C PDF. In Email
Thứ ba, 24 Tháng 8 2010 15:29
Số Điện Thoại Đơn Vị
159 Phòng 1007 Tổ Nữ Công
161 Phòng 10.09 Phòng Họp
162 Phòng 9.01 Phòng máy Công nghệ thông tin
163 Phòng 9.02 Giáo Dục Đặc Biệt
164 Phòng 9.02 Giáo Dục Đặc Biệt
165 Phòng 9.03 Khoa Giáo Dục Quốc Phòng (Văn Phòng)
166 Phòng 9.04 Phòng Công Nghệ Thông Tin
38399556 Bộ phận Quản trị mạng Phòng Công Nghệ Thông Tin
167 Phòng 9.05 Khoa Giáo Dục Quốc Phòng
169 Phòng 9.07 Phòng Bảo Vệ Luận Án
170 Phòng 9.08 Ban Dự Án
171 Phòng 9.09 Trung tâm ngoại ngữ
172 Phòng 8.01 Hợp Tác Quốc Tế
173 Phòng 8.02 Hợp Tác Quốc Tế (Văn Phòng)
174 Phòng 8.03 Khoa Tiếng Nhật
175 Phòng 8.06 Văn Phòng Đảng Ủy
176 Phòng 8.05 Trung Tâm Việt Nhật
177 Phòng 8.04 Phòng KHCN&TCKH
180 Phòng 8.08 Văn Phòng Công Đoàn
181 Phòng 7.09 Phòng Sau Đại học
182 Phòng 7.10 Phòng Sau Đại học
183 Phòng 7.11 Phòng Sau Đại học
184 Phòng 7.12 Phòng Sau Đại học
185 Phòng Giáo Viên Lầu 2
186 Phòng Giáo Viên Lầu 3
187 Phòng Giáo Viên Lầu 4
188 Phòng Giáo Viên Lầu 5
189 Trung tâm Việt Hàn
190 Phó Hiệu trưởng (PGS.TS. Hoàng Văn Cẩn)
191 Phòng Họp - Ban Giám Hiệu
192 Phó Hiệu Trưởng (ThS. Đặng Chính Nghĩa)
193 Hiệu Trưởng (PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng)
194 Hiệu Trưởng (PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng)
195 Phó Hiệu Trưởng (TS. Nguyễn Thị Minh Hồng)
200 Phòng Kỹ Thuật, Điện, Thang Máy
0 Phòng Tổ Chức Hành Chính - Điện thoại viên
201 Nhà xe
202 TCHC - Tổ P.Vụ
203 Phòng họp C207
204 Fax, TCHC
 


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website