Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Văn bản hướng dẫn Đại hội chi Đoàn PDF 打印 E-mail
周六, 2010年 09月 11日 15:21

Các loại văn bản sử dụng trong Đại hội chi Đoàn:

1. Bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ. (Chi đoàn xây dựng)

2. Bản phương hương hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ mới. (dựa vào chương trình năm và tình hình thực tế chi Đoàn tự đề ra phương hướng hoạt động)

 

 

3. Chương trình đại hội.

4. biên bản thẩm tra tư cách đại biểu

5. thể lệ bầu cử

6. biên bản kiểm phiếu

7. Nghị quyết đại hội

8. Biên bản đại hội (Thư ký viết)

DOWLOAD MẪU VĂN BẢN TẠI ĐÂY

 


 Login