Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Hướng dẫn Rèn Luyện Đoàn Viên PDF 打印 E-mail
周六, 2010年 09月 11日 15:48

HƯỚNG DẪN
Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2010 - 2011

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên (CTRLĐV) có hiệu quả, chỉ rõ trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện chương trình RLĐV, nâng cao sức sống của chi đoàn góp phần làm tốt công tác phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn, cơ sở đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Trường hướng dẫn nội dung thực hiện CTRLĐV năm học 2010-2011 như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Nội dung thực hiện gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “4 đồng hành cùng thanh niên mưu sinh lập nghiệp” và xuất phát từ động lực tự thân của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trên cơ sở những nội dung chính như sau:

1. Thực hiện rèn luyện theo 5 tiêu chí sau:

- Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.

- Sống văn hoá, tuân thủ pháp luật.

- Giàu tri thức, có sức khoẻ, kỹ năng.

- Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

2. Thực hiện hành động theo 10 tiêu chí sau:

- Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước.

- Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.

- Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện.

- Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.

- Thường xuyên chấp hành pháp luật.

- Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn.

- Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

- Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Giới thiệu được thanh niên vào tổ chức Đoàn.

II. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

Download tập tin đính kèm về biết rỏ hơn về quy trình triển khai RLĐV


DOWNLOAD HƯỚNG DẪN VÀ MẪU ĐĂNG KÝ  TẠI ĐÂY

 


 Login