Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Tài Liệu_Mạng Máy Tính PDF 打印 E-mail
周日, 2010年 09月 12日 18:41

Đây là slide PowerPoint học môn mạng máy tính của thầy Trịnh Huy Hoàng (Thầy Hoàng dùng Slide này để dạy). Các bạn nào hứng thú thì download về tham khảo trước. Nội dung trong slide khá đầy đủ về các khái niệm mạng máy tính, các dịch vụ mạng, cách bấm cáp mạng....

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

 


 Login