280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Hội đồng khoa học và Đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng (2009-2014):

1. PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2. PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng
3. TS. Trần Hoàng Trưởng phòng KHCN&TCKH Ủy viên
4. TS. Trịnh Thanh Sơn Trưởng phòng Sau Đại học Ủy viên
5. ThS. Lê Ngọc Tứ
Q.Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên
6. TS. Ngô Quốc Việt Trưởng khoa CNTT Ủy viên
7. TS. Trương Văn Tuấn Trưởng khoa Địa lý Ủy viên
8. TS. Nguyễn Ngọc Khá
Trưởng khoa GDCT Ủy viên
9. TS. Lê Thị Minh Hà Trưởng khoa GDĐB Ủy viên
10. TS. Phan Thị Thu Hiền
Trưởng khoa GDMN Ủy viên
11. TS. Phạm Thị Lệ Hằng Trưởng khoa GDTC Ủy viên
12. PGS. TS. Nguyễn Thị Ly Kha Trưởng khoa GDTH Ủy viên
13. ThS. Nguyễn Văn Khoẻ
Trưởng khoa GDQP Ủy viên
14. TS. Dương Bá Vũ Trưởng khoa Hóa học Ủy viên
15. PGS. TS. Nguyễn Cảnh Huệ Trưởng khoa Lịch sử Ủy viên
16. PGS. TS Nguyễn Thành Thi Trưởng khoa Ngữ văn Ủy viên
17. TS. Phạm Văn Ngọt Trưởng khoa Sinh học Ủy viên
18. TS. Hồ Văn Liên Trưởng khoa TLGD Ủy viên
19. PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn Trưởng khoa Toán - Tin Ủy viên
20. TS. Nguyễn Ngọc Vũ Trưởng khoa tiếng Anh Ủy viên
21. TS. Phạm Xuân Mai Trưởng khoa tiếng Nga Ủy viên
22. ThS. Cao Lê Dung Chi Trưởng Khoa tiếng Nhật Ủy viên
23. TS. Nguyễn Minh Thắng Trưởng khoa tiếng Pháp Ủy viên
24. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Vân
Trưởng khoa tiếng Trung Ủy viên
25. TS. Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng khoa Vật lý Ủy viên
26. PGS. TS. Ngô Minh Oanh Viện trưởng Viện NCGD Ủy viên
27. PGS. TS. Nguyễn Bích Huy GVC - Khoa Toán - Tin Ủy viên
28. PGS. TSKH. Lê Văn Hoàng Phó Trưởng khoa Vật lý Ủy viên

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về:

- Mục tiêu chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu