Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Thông báo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Kế hoạch sinh viên Nghiên cứu khoa học 2022-2023 5257
2 Kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên NCKH năm học 2021-2022 3551
3 Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 3760
4 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 3315
5 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 3112
6 Công văn v/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018 2432
7 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 2123
8 Công văn v/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017 1913
9 Triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 1836
10 Công văn v/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 1595
11 Thông tin về việc xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” 1514
12 Triển khai kế hoạch sinh viên NCKH năm học 2015-2016 1423
13 Thông báo số 1 Hội nghị SV NCKH các trường đại học sư phạm lần VIII năm 2016 1501
14 V/v tạm dừng tổ chức xét tặng Giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" năm 2015 dành cho sinh viên 1307
15 Thông báo về việc kí hợp đồng thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015 1343
16 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2014-2015 1369
17 Thông báo danh sách công trình SV dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" dành cho sinh viên 2014 1446
18 V/v Quy định số đề tài gửi tham gia xét giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" năm 2014 1416
19 Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2013-2014 1421
20 Thông báo Về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2013 – 2014 1343
21 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2013-2014 2384
22 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013 2229
23 Thông báo danh sách công trình sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam " 2046
24 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2013 dành cho sinh viên 3294
25 Thông báo về kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2012-2013 3515
26 Thông báo về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2012 - 2013 3437
27 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH của Sv năm học 2012 - 2013 3353
28 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên năm 2012 6370
29 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2011 - 2012 4450
30 Thông báo số 1 - Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐH Sư phạm toàn quốc - lần thứ VI 5393
31 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2012 dành cho sinh viên 4578
32 Về giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 9358
33 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2011 - 2012 7908
34 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam năm 2011" 4343
35 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2010 - 2011 7092
36 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010 10601
37 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2008 - 2009 4336


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1032 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5