Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Các ngành đào tạo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO (ÁP DỤNG TỪ KHOÁ TUYỂN SINH NĂM 2018) 84
2 CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO (ÁP DỤNG TỪ KHOÁ TUYỂN SINH 2018) 75
3 Đề cương chi tiết các chương trình đào tạo hệ chính quy (áp dụng từ khoá tuyển sinh 2016) 1205
4 Chương trình khung các ngành đào tạo khóa 42 22464