Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Hoạt Động ĐoànTN
KẾ HOẠCH Tổ chức Hành trình về với biển PDF Print E-mail
Wednesday, 17 April 2013 15:26

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH-HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH KHOA CNTT- GDTH

***                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2013

Số: 03 /KHLK-ĐTN

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hành trình về với biển

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

-  Chào mừng ngày “Giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4” và ngày “Quốc tế lao động 1/5”.

-  Kết nạp Đoàn viên mới.

-   Nêu cao tinh thần học tập, tìm hiểu, giáo dục truyền thống về di tích lịch sử hào hùng của dân tộc.

-  Tạo sân chơi và môi trường giao lưu thực tiễn cho Đoàn viên, Thanh niên khoa CNTT và GDTH.

-  Giao lưu với các chiến sĩ đồn biên phòng Tân Thành.

2. Yêu cầu:

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tinh thần tích cực, năng động sáng tạo.

-  Thu hút được sinh viên khoa CNTT và GDTH tham gia.

-  Tổ chức tiêt kiệm, đạt hiệu quả cao.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian:

-  2 ngày 1 đêm: từ 6g ngày 4/5/2013 đến 5/5/2013.

2. Địa điểm:

-  Ngọn hải đăng, mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận

Đối tượng:

-  Chi đoàn cán bộ khoa CNTT và GDTH.

-  Đoàn viên, Thanh niên khoa CNTT, GDTH.

 

Read more...
 
Tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2013 PDF Print E-mail
Tuesday, 16 April 2013 04:45

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 4 năm 2013

Số:        /KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh  năm 2013

_________

 

Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2013); triển khai chương trình công tác và phương hướng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm TP. HCM, Ban Thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2013, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khuyến khích, cổ vũ sinh viên nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng tham gia vào các hoạt động học thuật nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn.

2. Phát huy tinh thần học tập và thực hành các kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ của các sinh viên nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng.

3. Việc tổ chức phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, và thu hút được các sinh viên tích cực tham gia.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Tổ chức vào 2 ngày (dự kiến 20/04/2013, 05/05/2013)

2. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM.

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG

1. Thành phần:

- Tất cả Đoàn viên - sinh viên  trường

2. Số lượng:

Dự kiến khoảng 400 sinh viên.

 

Read more...
 
Tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2013 PDF Print E-mail
Tuesday, 16 April 2013 04:45

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 4 năm 2013

Số:        /KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh  năm 2013

_________

 

Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2013); triển khai chương trình công tác và phương hướng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm TP. HCM, Ban Thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2013, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khuyến khích, cổ vũ sinh viên nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng tham gia vào các hoạt động học thuật nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn.

2. Phát huy tinh thần học tập và thực hành các kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ của các sinh viên nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng.

3. Việc tổ chức phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, và thu hút được các sinh viên tích cực tham gia.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Tổ chức vào 2 ngày (dự kiến 20/04/2013, 05/05/2013)

2. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM.

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG

1. Thành phần:

- Tất cả Đoàn viên - sinh viên  trường

2. Số lượng:

Dự kiến khoảng 400 sinh viên.

 

Read more...
 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 2 of 8


 Login