Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Hoạt Động ĐoànTN
KẾ HOẠCH Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác” năm học 2012 - 2013 PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 09 Avril 2013 14:43

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

***                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2013

Số: 220 /KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

Tổ chức bình chọn, tuyên dương

“Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác” năm học 2012 - 2013

_________

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thực hiện hiệu quả việc “Tuổi trẻ Sư phạm học tập, làm theo lời tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

- Là hoạt động chào mừng 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013)

- Giới thiệu, tuyên dương các bạn đoàn viên, thanh niên sống có lý tưởng, sống hướng thiện, có những việc làm thiết thực, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực.

- Thực hiện chủ đề năm 2013 “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn” do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phát động.

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên, học sinh.

2. Yêu cầu:

- Triển khai sâu rộng trong toàn trường, tất cả sinh viên, học sinh cùng tham gia giới thiệu và bình chọn.

- Các cá nhân được bình chọn phải thật sự tiêu biểu, được tập thể công nhận.

 

Lire la suite...
 
THÔNG BÁO Việc tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trực tuyến “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” cấp Thành phố lần VII – Năm 2013 PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 09 Avril 2013 14:22

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 4 năm 2013

Số:         /TB-ĐTN

THÔNG BÁO

Việc tham gia Hội thi Olympic

các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trực tuyến

“Tầm nhìn xuyên thế kỷ” cấp Thành phố lần VII – Năm 2013

_____

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; cùng nhà trường nâng cao chất lượng học tập các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên, học sinh.

- Tạo điều kiện để sinh viên, đoàn viên nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập và rèn luyện bản thân; bên cạnh đó, tăng cường, nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu và đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X và Đại hội Đoàn Thành phố lần IX.

- Là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tuổi trẻ: 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013), 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013), 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2013).

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo tính chính xác, khoa học và thực tiễn, phù hợp với đối tượng dự thi trong việc tìm hiểu, học tập, vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

- Công tác triển khai, thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

 

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI:

1. Vòng loại: 20/4/2013 - 04/5/2013

- Thí sinh đăng ký và tham gia thi trực tuyến tại trang báo Tuổi trẻ điện tử www.tuoitre.vn hoặc đăng nhập vào trang web của Hội thi thông qua đường dẫn liên kết trên trang tin điện tử Đoàn Trường http://youth.hcmup.edu.vn/

- Đăng ký tạo tài khoản: Trong thời gian từ 08g00 ngày 15/4/2013, thí sinh sẽ đăng ký, tạo tài khoản của cá nhân vào trang web của Hội thi. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử (email) của cá nhân.

- Phòng ôn thi: được mở từ 15g00 ngày 17/4/2013 đến hết 24g00 ngày 19/4/2013.

- Thời gian tổ chức thi: gồm 3 đợt:

  • Đợt 1: Từ 15g00 đến 24g00 ngày 20/4/2013
  • Đợt 2: Từ 15g00 đến 24g00 ngày 27/4/2013
  • Đợt 3: Từ 15g00 đến 24g00 ngày 04/5/2013

2. Vòng chung kết: Từ 19g00 đến 22g00 ngày 11/5/2013 (thứ bảy)

 

Lire la suite...
 
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Sinh viên với Cội nguồn” lần thứ 17, năm 2013 Chủ đề “Dân ta phải biết sử ta” PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 09 Avril 2013 14:18

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2013

Số: 223 /KH-ĐTN                                                                             

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Sinh viên với Cội nguồn” lần thứ 17, năm 2013

Chủ đề “Dân ta phải biết sử ta”

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm giúp đoàn viên, hội viên, sinh viên biết và hiểu về lịch sử dân tộc; khơi dậy lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

- Thông qua Hội thi, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, sinh viên về cội nguồn dân tộc, về trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp bước ông cha ra sức lao động, học tập và xây dựng Tổ quốc.

- Hội thi được tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, sinh viên toàn Trường, phát động thành phong trào sôi nổi, vui tươi, đảm bảo chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

 

Lire la suite...
 
«DébutPrécédent12345678SuivantFin»

Page 3 sur 8


 Login